Selvitys, Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellinen tilanne

HEL 2019-009375
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 83 §

Selvitys Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellisesta tilanteesta

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi selvityksen Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellisesta tilanteesta.

Stäng

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalle heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi säätiö vuokraa kaupungilta Vuosaaressa olevat korttelit nro 54298 ja tontin nro 1 ja korttelin nro 54297 tontin nro 1 pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, josta ajasta aluksi 36 vuotta vastikkeettomasti.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin. Hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä, jotka kaupunki nimeää. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Kaupunginhallitus päätti 24.6.2019, § 481 myöntää Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiölle 100 000 euron suuruisen lainan. Samalla kaupunginhallitus päätti edellyttää, että konsernijaostolle tuodaan syksyn 2019 aikana selvitys säätiön taloudellisesta tilanteesta (ml. isännöintipalkkiot, remontit, hoitokustannusten kehitys) ja vuokralaisdemokratian toteutumisesta.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön toimittamien tietojen perusteella laadittu selvitys säätiön taloudellisesta tilanteesta on liitteenä.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi