Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Tartuntatautilain rokotussuojavaatimus -ohjeen päivittäminen, keskushallinto

HEL 2019-009841
Ärendet har nyare handläggningar
§ 26

Ohje tartuntatautilain mukaisesta henkilöstön rokotussuojasta

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen tartuntatautilain mukaisesta henkilöstön rokotussuojasta.

Päätöksen perustelut

Ohjetta päivitetään siten, että siitä käy selkeämmin ilmi kaupungissa noudatettava käytäntö rokotussuojan ilmoittamisen ja muun työn tarjoamisen osalta.

Detta beslut publicerades 04.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Hanna Björkstrand, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28915

hanna.bjorkstrand@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Ohje tartuntatautilain mukaisesta henkilöstön rokotussuojasta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.