Valtuustoaloite, vesiliikuntatilat Koskelan monipuoliseen palvelukeskukseen

HEL 2019-011606
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 21. / 211 §

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om lokaler för vattenmotion till Forsby seniorcenter

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på motionen om en terapibassäng till Forsby seniorcenter att staden undersöker möjligheterna att göra en lokal- eller tomtområdesreservering i planeringen av Forsbyområdet för att bygga simbassängen, som eventuellt förverkligas i ett senare skede. (Arja Karhuvaara)

Behandling

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Sinikka Vepsä föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på motionen om en terapibassäng till Forsby seniorcenter att staden undersöker möjligheterna att göra en lokal- eller tomtområdesreservering i planeringen av Forsbyområdet för att bygga simbassängen, som eventuellt förverkligas i ett senare skede.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

7 omröstningen

Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på motionen om en terapibassäng till Forsby seniorcenter att staden undersöker möjligheterna att göra en lokal- eller tomtområdesreservering i planeringen av Forsbyområdet för att bygga simbassängen, som eventuellt förverkligas i ett senare skede.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 26
Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Suldaan Said Ahmed, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på motionen om en terapibassäng till Forsby seniorcenter att staden undersöker möjligheterna att göra en lokal- eller tomtområdesreservering i planeringen av Forsbyområdet för att bygga simbassängen, som eventuellt förverkligas i ett senare skede.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Aro, Katju Ej fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Pelkonen, Jaana Ej fullmäktigegrupp
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saares, Pauliina Ej fullmäktigegrupp
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Terho, Sampo Ej fullmäktigegrupp
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Ej fullmäktigegrupp
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ej fullmäktigegrupp
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Kaarin Ej fullmäktigegrupp
Tamminen, Lilja Ej fullmäktigegrupp
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ej fullmäktigegrupp
Väyrynen, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 13 0 2 0
Ej fullmäktigegrupp 11 0 9 2
Vihreä valtuustoryhmä 8 0 8 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 7 0 0 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 6 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 2 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 4 0 4 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 1 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Sinikka Vepsä och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att tillräckligt stora lokaler för vattenmotion byggs på Forsby seniorcenter.

Stadsstyrelsen hänvisar till sina svar på hemställningsklämmarna 5.3.2018, § 130 och 131, som gäller samma fråga och anser att det inte är ändamålsenligt att bygga separata lokaler för vattenmotion på Forsby seniorcenter av kostnads- och underhållsskäl. Simhallen och lokalerna för vattenmotion i Bunkern på Busholmen väntas bli färdiga år 2023, varvid de nya lokalerna förbättrar möjligheterna för all slags vattenmotion.

Äldrerådet och handikapprådet har i sina utlåtanden tillstyrkt projektet som föreslås i motionen.

Kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med dessa utlåtanden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Stäng

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 493

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

24.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 19.2.2020

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa lausuntopyynnön mukaisen toimialan lausunnon seuraavasti: Koskelan uuteen seniorikeskukseen ei suunnitella vesiliikuntatiloja korvaamaan Käpylinnasta (Käärmetalon yhteydestä) lakkautettuja tiloja. Liikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpitäminen ja liikuntapalvelujen tuottaminen sekä kehittäminen kuuluvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueisiin. Sosiaali- ja terveystoimiala viittaa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin 11.2.2020 (HEL 2019-011606) ja 3.10.2017 (HEL 2017-005416).

Lisäksi viitataan toimialan aiempiin lausuntoihin:

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle (HEL 2017-005416)

- Vastaus Koskela-kerhon/Kallion-Vallilan eläkeläiset ry:n tietopyyntöön Koskelan uuden monipuolisen palvelukeskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta (HEL 2018-006854)

Lisätiedot

Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.02.2020 § 26

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä erillisten vesiliikuntatilojen rakentamista Koskelan seniorikeskukseen liikuntapalveluiden kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yksittäisten, erillisten vesiliikuntatilojen ylläpito on hankalaa ja kallista. Tästä syystä viime vuosina on mm. suljettu useita yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus- ja terapia-altaita.

Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat valmistuvat tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2023. Uimahallin tulee tiloja mm. vesijuoksulle ja -voimistelulle. Tämä parantaa merkittävästi kaikenlaisen vesiliikunnan edellytyksiä Helsingissä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi 3.10.2017, § 55 lausunnon valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuuden huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa. Lausunnossa vesiliikunnan ja muiden liikuntatilojen tarve nähtiin tärkeänä kaupungin kasvun kannalta. Samalla kutenkin ymmärrettiin Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen konseptin mukaisten toimintojen lisäksi tilojen ja toimintojen suunnittelussa ei ollut mukana voimisteluallastiloja. Liikuntaviraston teettämissä tutkimuksissa liikuntapaikkojen saavutettavuustarkastelussa ei tullut ilmi Koskelan alueella olevan heikompaa asetelmaa vesiliikuntapalveluiden kohdalta verraten muihin alueisiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi 3.10.2017, § 54 lausunnossa koskien valtuutettu Sirkku Ingervon toivomuspontta Käpylinnan korvaavista tiloista Koskelassa, että tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupungin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi