Avustuksen myöntäminen, henkilökuntakerho, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2020-000133
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Avustuksen myöntäminen taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntakerholle vuodelle 2020

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntakerholle 19 000 euron suuruisen avustuksen vuoden 2020 toimintaa varten liitteen mukaisesti. Avustus maksetaan henkilökuntakerhon henkilöstökassan tilille 928409.

Avustuksen kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 89000000 ja menokohdalta 473300 (Avustukset henkilökuntakerholle).

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntakerhon tarkoituksena on yhdistää taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntaa ja edistää sekä ylläpitää virkistys-, harrastus- ja urheilu- ynnä muuta toimintaa taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökunnan keskuudessa muun muassa järjestämällä edellä mainittuun toimintaan liittyviä tilaisuuksia.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että henkilökuntakerho toimittaa taloushallintopalveluliikelaitokselle vuosittain laadittavan toimintakertomukset sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen.

Detta beslut publicerades 03.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Beslutsfattare

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja