Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12760, Hermanninranta

HEL 2020-001742
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 73 §

Detaljplan och detaljplaneändring för Hermanstadsstranden (nr 12760)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för ett vattenområde i 21 stadsdelen (Hermanstad) och för kvarteren 10570 och 10688 och park-, hamn-, special- och gatuområden i 10 stadsdelen (Sörnäs). Fullmäktige godkänner även detaljplaneändring för en del av tomten 4 i kvarteret 21676 och park-, idrott-, järnvägs-, vatten- och gatuområden samt ändringen av stadsdelsgränsen i 21 stadsdelen (Hermanstad) enligt ritning nr 12760, daterad 7.6.2022 och ändrad 13.12.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen (genom planen bildas de nya kvarteren 21679–21691). Detaljplanen består av två kartblad 1/2 och 2/2.

Stadsfullmäktige godkände följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att beakta småbåtsförarnas behov i den fortsatta planeringen. (Björn Månsson)

Behandling

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att beakta småbåtsförarnas behov i den fortsatta planeringen.

Ledamoten Mika Raatikainen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att bevara Fiskehamnens vinterförvaringsområde för båtar på sin nuvarande plats, någon annanstans i Fiskehamnen eller i dess omedelbara närhet.

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Laura Kolbe föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter när den godkänner detaljplanen att staden utreder möjligheten att säkerställa Sompasaunas verksamhet i området även i fortsättningen. Sompasauna är ett exempel på aktiv och särpräglad stadskultur som staden ska värna om även i framtiden.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

Omröstningar

1 omröstningen

Ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 57
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Juha Hakola, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Maarit Vierunen

Nej-röster: 1
Osmo Soininvaara

Blanka: 24
Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Shawn Huff, Sini Korpinen, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Mahad Ahmed, Harry Harkimo, Mikael Jungner

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Mika Raatikainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mika Raatikainens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale

Nej-röster: 3
Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Osmo Soininvaara

Blanka: 54
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Frånvarande: 4
Mahad Ahmed, Harry Harkimo, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mika Raatikainens förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 40
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tuomas Tuomi-Nikula, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Marko Kettunen

Blanka: 41
Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Frånvarande: 3
Mahad Ahmed, Harry Harkimo, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att beakta småbåtsförarnas behov i den fortsatta planeringen.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 16 0 6 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 9 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 7 1 10 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 4 0 8 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 2

Äänestys 2

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att bevara Fiskehamnens vinterförvaringsområde för båtar på sin nuvarande plats, någon annanstans i Fiskehamnen eller i dess omedelbara närhet.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 9 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 7 0 14 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 1 0
Ej fullmäktigegrupp 1 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 2
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 11 1
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 10 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 16 0

Äänestys 3

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter när den godkänner detaljplanen att staden utreder möjligheten att säkerställa Sompasaunas verksamhet i området även i fortsättningen. Sompasauna är ett exempel på aktiv och särpräglad stadskultur som staden ska värna om även i framtiden.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 13 0 5 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 5 0 7 1
Kokoomuksen valtuustoryhmä 3 0 19 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 7 1
Ej fullmäktigegrupp 0 1 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 2 1
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplanen och detaljplaneändringen (detaljplanelösning) gäller Hermanstadsstranden i norra delen av Fiskehamnen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde med service för cirka 5 500 invånare.

Målet med detaljplanelösningen är att bygga ett stadsbildsmässigt högklassigt, ekologiskt hållbart och grönt bostadsområde vid goda kollektivtrafikförbindelser. Bostadsbeståndet ska byggas i trä i så stor utsträckning som möjligt.

Avsikten är att planera en boendemiljö som tillsammans med Byholmen, som planläggs senare, ska förena Fiskehamnens norra del med Arabiastranden.

I detaljplanelösningen har man särskilt strävat att lösa hur innerstadens och stadskärnans och Fiskehamnens ställning kan stärkas i områdes-, service- och samhällsstrukturen.

Nio bostadskvarter, två parkeringsanläggningar, en skola och två daghem har planerats i området. En idrottsplan och lekpark planeras dessutom i anslutning till daghemmet i norr. Nuvarande Hermanstads strandpark blir kvar för rekreationsbruk för invånarna och avsikten är att genom planering stödja och stärka parkens biodiversitet. Vid gränsen av strandparken och den kommande stadsstrukturen planeras en funktionell strandpromenad.

Planområdets yta är 31,5 hektar, varav ca 27,8 hektar är markområde och 3,6 hektar vattenområde. Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 229 050 m² vy, affärslokalerna till 10 400 m² vy och våningsytan för allmänna byggnader uppgår till 13 800 m² vy (inkl. Fiskehamnens gemensamma klubbutrymme).

Tomternas genomsnittliga exploateringstal är e=3,2. Antalet invånare ökar med cirka 5 500.

I samband med detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (ritning nr 7267). Enligt trafikplanen förenar de lokala matargatorna området med Hermanstads strandväg, där kollektivtrafiken som tjänar Hermanstadsstranden trafikerar, såsom Fiskehamnens spårväg som blir färdig 2024. För gång- och cykeltrafiken erbjuds direkta och säkra förbindelser åt flera håll. Byholmsgatan i södra delen av området ska byggas som en cykelgata. Cykelgatan blir en del av bannätverket. Invånarnas bilparkering centraliseras till två parkeringsanläggningar som finns längs Hermanstads strandväg. På så sätt förblir biltrafiken inom områdets interna gatunät liten. Det finns cirka 35 % mindre gatuparkering än vad som anges i den allmänna anvisningen, eftersom gatugrönskan har prioriterats över gatuparkeringen.

När detaljplanelösningen genomförs kompletteras Fiskehamnens stadsstruktur i norr i riktning mot Arabiastranden. Trafikarrangemangen i området uppmuntrar till att ta sig fram med hållbara färdsätt och möjliggör ett bilfritt levnadssätt. Den nya områdesanvändningen medför nya användare till kollektivtrafiken. Den nuvarande naturmiljön bevaras och utvecklas för att öka den biologiska mångfalden.

Beslut som detaljplanlösningen bygger på

Enligt planhierarkin styrs detaljplaneringen av en noggrannare delgeneralplan i stället för hela kommunens generalplan, delgeneralplanen för Sörnässtranden och Hermanstadsstranden från 2008. I delgeneralplanen har området anvisats som bostadsområde och endast till en mindre del som bostadsområde som domineras av flervåningshus, område för tjänster och förvaltning, område för båthamn, område för rekreation, område för idrotts- och rekreationstjänster och vattenområde. Detaljplanelösningen stämmer överens med delgeneralplanen. Enligt närmare utredningar om detaljplaneringen har bostadsområdet som domineras av flervåningshus utökats och området för tjänster och förvaltning minskats på motsvarande sätt. Även karaktären för servicefunktionerna som anvisats området har förändrats mer i riktning mot privata tjänster, dvs. affärslokaler i byggnadernas nedre våningar. Ändringarna i riktning mot flervåningshusdominerat område kan motiveras bl.a. med att den nya spårvägen Fiskehamnen–Böle byggs och att det är dyrt att sätta tomterna i byggbart skick, vilket motiverar ett effektivare byggande i området.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att främja en funktionell och vacker stad, ett ambitiöst klimatansvar och naturskydd samt värna om stadsdelarnas karaktär och trygghet.

Områdets förutsättningar och nuläge

Hermansstadsstranden finns i norra delen av Fiskehamnen cirka 3,5 km nordost om Helsingfors centrum (från centralstationen).

Planområdet har nästan helt byggts på fyllnadsjord. Fyllningen har dels genomförts oplanerat och en del av marksubstansen har ursprungligen varit förorenat. En del av fyllningen ligger på bärande friktionsgjord och en del på mindre fast ler- och gyttjebotten.

I området finns nu ett vinterförvaringsområde för båtar samt småskalig industriell och kommersiell verksamhet. I området finns också Hermanstads strandpark som enligt stadens skala är ett exceptionellt grönt och naturenligt strandområde. Den låga stranden som tidvis ligger nästan helt under vattnet är vild och ovårdad till sin karaktär.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1985–2020, i vilka området har betecknats som hamnområde, parkområde, kvartersområde för industri- och lagerbyggnader som betjänar fiskehamnens och livsmedelsindustrins verksamhet, kvartersområde för lagerbyggnader som betjänar hamnverksamhet, vattenområde, kvartersområde för allmänna byggnader, fiskehamnsområde, specialområde, båthamnsområde, järnvägsområde och gatuområde.

Området ägs av Helsingfors stad. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt (10/2022):

Grundberedning 60–65 miljoner euro  
Iståndsättning av förorenad mark 17 miljoner euro  
Gatuområden och öppna platser 30–35 miljoner euro  
Parker 5 miljoner euro  
Beredskap för översvämningar 5 miljoner euro  
Byggnader för offentlig service 50 miljoner euro  
Totalt cirka 170–180 miljoner euro  

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Värdet av den nya byggrätt som planläggs beräknas uppgå till cirka 200–240 miljoner euro. Värderingen av byggrätten har beräknats utifrån fördelningen av upplåtelse- och finansieringsformer enligt genomförandeprogrammet för boende och markanvändning, BM-programmet.

Föredraganden konstaterar att målet är att inleda grundberedning och gatubyggnad sommaren 2024. Detta gör det möjligt att börja bygga en grundskola i Hermanstadsstranden 2026 och de första bostäderna senast 2026. Byggandet av Hermanstadsstranden har beaktats i Fiskehamnens 10-åriga investeringsprogram enligt följande: grundberedning 2024–2028, gatubyggnad 2024–2031 och Hermanstads strandpark 2026–2033.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 14.7–23.8.2022.

När nämnden fattade beslut om att framlägga detaljplaneförslaget bad den i slutskedet av planeringen att man skulle överväga omfattningen, formen och ändamålsenligheten av det triangelformade parkområdet med tanke på gatuutrymmets funktionalitet, attraktivitet och rytm samt med tanke på dagvatten, byggrätt och behagliga utsikter.

Det kom in en anmärkning mot detaljplaneförslaget.

Påpekandena i anmärkningen gällde fritidsfiske.

Följande aktörer lämnade in utlåtanden:

 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 • Träproduktindustrin rf
 • kultur- och fritidssektorn/idrottsservice
 • social- och hälsovårdssektorn
 • fostrans- och utbildningssektorn

Påpekandena i utlåtandena gällde vattenförsörjningen, två kraftkablar som finns vid detaljplaneområdets östra gräns, avfallshanteringen, dagvattnen, bullerbekämpning, byggande i trä, storleken av idrottsplanen och båtförvaringsområdet, skoltomten samt placeringen av boendeenheter för personer med funktionsnedsättning i området.

Följande aktörer meddelade att de inte har någonting att yttra:

 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • kultur- och fritidssektorn/ ungdomstjänster
 • kultur- och fritidssektorn/ bibliotekstjänster

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkningarna och utlåtanden om detaljplaneförslaget av myndigheter och andra parter samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Det som har framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I plankartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av och den närmare motiveringen till detaljplanen framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 121

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 21. kaupunginosan (Hermanni) vesialueen asemakaavan ja 10. kaupunginosan (Sörnäinen) kortteleiden 10570 ja 10688, puisto-, satama-, erityis- ja katualueiden sekä 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21676 osan tonttia 4 ja puisto-, urheilu-, rautatie-, vesi- ja katualueiden ja kaupunginosan rajan asemakaavan muutoksen 7.6.2022 päivätyn ja 13.12.2022 muutetun piirustuksen nro 12760 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuvat uudet korttelit 21679–21691). Kaava koostuu kahdesta karttalehdestä 1/2 ja 2/2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.12.2022 § 692

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 7.6.2022 päivätyn ja 13.12.2022 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12760, osat 1/2 ja 2/2, (liitteet nro 3 ja 4) hyväksymistä. Asemakaava koskee 21. kaupunginosan (Hermanni) vesialuetta ja asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen) kortteleita 10570 ja 10688, puisto-, satama-, erityis- ja katualueita ja 21. kaupunginosan (Hermanni) kortteli 21676 osaa tonttia 4, puisto-, urheilu-, rautatie-, vesi- ja katualueita ja kaupunginosan rajaa (muodostuvat uudet korttelit 21679–21691).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Jatkosuunnittelussa selvitetään baanalle ratkaisu, joka on normaaliolosuhteissa veden pinnan yläpuolella ympäri vuoden ja joka on mahdollista pitää baanatasoisessa kunnossa myös talvisin.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Janni Backberg, tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko, maisema-arkkitehti Paula Hurme, erityisasiantuntija Kati Immonen ja liikenneinsinööri Riikka Österlund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sameli Sivonen: Jatkosuunnittelussa selvitetään baanalle ratkaisu, joka on normaaliolosuhteissa veden pinnan yläpuolella ympäri vuoden ja joka on mahdollista pitää baanatasoisessa kunnossa myös talvisin.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sameli Sivosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Atte Kaleva, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Otto Meri, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Sameli Sivosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.

29.11.2022 Pöydälle

14.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

07.06.2022 Pöydälle

07.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Janni Backberg, arkkitehti, puhelin: 310 26891

janni.backberg@hel.fi

Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund@hel.fi

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 26093

paula.hurme@hel.fi

Kati Immonen, erityisasiantuntija, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 09 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 9.8.2022

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt sosiaali- ja terveystoimialan kannanottoa Hermanninrannan asemakaavan muutosehdotuksesta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hermanninrantaa, joka sijaitsee Kalasataman pohjoisosassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen ja palveluiden rakentamisen noin 5 500 uudelle asukkaalle. Kaavaratkaisun tavoitteena on rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, ekologisesti kestävä, mahdollisimman laajasti puurakenteinen ja vehreä asuinalue, joka sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärellä.

Tavoitteena on suunnitella asuinympäristö, joka myöhemmin kaavoitettavan Kyläsaaren kanssa yhdistävät Kalasataman pohjoisosan Arabianrantaan. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten kantakaupungin ja ydinkeskustan sekä Kalasataman asemaa voidaan vahvistaa alue-, palvelu- ja yhdyskuntarakenteessa.

Alueelle on suunniteltu yhdeksän asuinkorttelia, kaksi pysäköintilaitosta, koulu ja kaksi päiväkotia, lisäksi urheilukenttä ja leikkipuisto. Rantapuiston ja tulevan kaupunkirakenteen rajapintaan on suunniteltu toiminnallinen rantapromenadi, Hermanninterassi. Uutta asuntokerrosalaa on 225 050 k-m2, liiketilaa 10 400 k-m2 ja yleisten rakennusten kerrosalaa (ml. Kalasataman yhteiskerhotila) on 13 800 k-m2.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoa kehitetään asiakastarpeiden pohjalta. Keskitettyjä palveluja alueella ovat Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sekä lähitulevaisuudessa helsinkiläisille ikääntyneille ja työttömille palveluja tarjoava Kalasataman seniorikeskus, joka toteutetaan kaupungin vuokra- ja osakehankeohjelman mukaisesti. Myös kehitysvammaisten päivätoimintakeskus sijaitsee Kalasataman alueella.

Sosiaali- ja terveystoimi pyytää kaupunkiympäristöä selvittämään mahdollisuuksia sijoittaa uusia vammaistyön asumispalveluyksiköitä suunnittelualueelle. Sosiaali- ja terveystoimen hyväksymä 17.1.2022 tarvekuvaus sisältää yhdeksän uutta vaativan tuen ryhmäkotia; viisi aikuisten sekä neljä lasten ja nuorten ryhmäkotia. Aikuisten ryhmäkodit vaativat oman tontin piha-alueineen. Yhden hankkeen laajuus on noin 1400 brm². Neljä lasten ja nuorten ryhmäkotia voidaan hyvällä suunnittelulla toteuttaa HEKA:n muun asumisen yhteyteen, mutta kulku- ja huoltoyhteydet täysin eriytettyinä. Yhden hankkeen laajuus on noin 850 brm². Tilojen tulee olla täysin esteettömät, yhdessä tasossa ja maantasokerroksessa. Tarve on ajankohtainen ja hankkeet ovat kiireellisiä.

Lisätiedot

Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus 5.7.2022

Kulttuuri-ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden mukaan urheilukentäksi varattu alue Hermanninrannan asemakaavan muutosehdotuksessa on esitetty pienempänä kun yleiskaavassa. Esitetty ratkaisu tulee huomattavasti supistamaan palvelutarjontaa. Urheilukentän mitoitettu tarve on 80 m x 120 m. Urheilukenttä tarvitsee myös oman huoltoalueen, jonka tarve on n. 200 m2. Lisäksi urheilukentän saavutettavuus on haastava. Ulkokuntoilu- ja lähiliikuntapaikat tulisi sijoittaa urheilukentän yhteyteen ulkoreittien varrelle. Suunnittelun edetessä on myös ratkaistava huoltoliikenteen vaatimat huoltotiet ja mahdollinen saattoliikenne.

Veneiden talvitelakointialue pienenee esitetyssä ratkaisussa nykyisestään lähes puoleen mikä ei vastaa kasvavaa tarvetta veneiden säilytykselle. Toiveena on että talvitelakointialueen laajuus säilyisi mahdollisemman suurena.

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 35824

mia.kuokkanen@hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 87743

hannu.airola@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 27.04.2022 § 31

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12760 pohjakartan kaupunginosissa 10 Sörnäinen, 21 Hermanni. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12760
Kaupunginosat: 10 Sörnäinen, 21 Hermanni
Kartoituksen työnumero: 51/2021
Pohjakartta valmistunut: 28.12.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 05.05.2021 § 36

Nimistötoimikunta päätti esittää Hermanninrannan ja Kyläsaaren suunnittelualueiden nimistön teemaksi suomalaisen, 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alun (noin vuosien 1955–1963) iskelmämusiikin ja yleensä musiikin aihepiiriä. Agraariyhteiskunnasta kaupungistuvaan ja modernisoituvaan Suomeen siirryttäessä iskelmämusiikilla on ollut merkittävä rooli kansallisen identiteetin rakentajana.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Albumikatu – Albumgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä).

Annikki Tähden katu – Annikki Tähtis gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, iskelmälaulaja Annikki Tähden (1929–2017) mukaan. Annikki Tähti sai Suomen ensimmäisen kultalevyn vuonna 1955 levytyksellään Muistatko Monrepos´n.

Brita Koivusen katu – Brita Koivunens gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, laulaja Brita Koivusen (1931–2014) mukaan.

Duurikatu – Durgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Erik Lindströmin katu – Erik Lindströms gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, jazzmuusikko, iskelmäsäveltäjä, äänilevytuottaja Erik Lindströmin (1922–2015) mukaan.

Harmoniapuisto – Harmoniparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Hermanninterassi – Hermanstadsterrassen

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Hermannin kaupunginosan mukaan.

Iskelmäkatu – Schlagergatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä).

Iskelmäpuisto – Schlagerparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); liitynnäinen, Iskelmäkadun mukaan.

Kertosäkeenpuisto – Refrängparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Kerttu Mustosen katu – Kerttu Mustonens gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, iskelmäsanoittaja, kirjailija Kerttu Mustosen (1891–1959) mukaan.

Kultalevynkatu – Guldskivsgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä).

Kuusiluodonkatu – Granholmsgatan

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Kuusiluodon mukaan.

Kuusiluodonkuja – Granholmsgränden

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Kuusiluodonkadun mukaan.

Kyläsaarenpolku – Byholmsstigen

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Kyläsaarenkadun mukaan.

Laila Kinnusen katu – Laila Kinnunens gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, iskelmälaulaja, jazzlaulaja Laila Kinnusen (1939–2000) mukaan.

Mollikatu – Mollgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Olavi Virran aukio – Olavi Virtas plats

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, liitynnäinen, Olavi Virran kadun mukaan.

Olavi Virran katu – Olavi Virtas gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, laulaja Olavi Virran (1915–1972) mukaan.

Rytmipuisto – Rytmparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Stemmapuisto – Stämparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Tempokuja – Tempogränden

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (musiikki).

Toivelevynkatu – Önskeskivsgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä).

Toivo Kärjen katu – Toivo Kärkis gata

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (iskelmä); muistonimi, iskelmäsäveltäjä, orkesterinjohtaja Toivo Kärjen (1915–1992) mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta esittää seuraavia, voimassa olevia nimiä edelleen käytettäväksi uusien asemakaavojen alueella:

Hermannin rantapuisto – Hermanstads strandpark

(tullut voimaan 22.3.1996 asemakaavassa nro 10020)

Kyläsaarenkatu – Byholmsgatan

(tullut voimaan 22.9.1950 asemakaavassa nro 2952)

Kyläsaarenkuja – Byholmsgränden

(tullut voimaan 27.2.2009 asemakaavassa nro 11783)

Vanha talvitie – Gamla vintervägen

(tullut voimaan 14.4.1954 asemakaavassa nro 3521)

07.04.2021 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.03.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi