Hankinta, kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjan kirjoittaminen, kaupunginkanslia

HEL 2020-002162
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjan kirjoittamista koskeva hankinta

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti jatkaa keskustelupöytäkirjan tuottamista koskevaa sopimusta Tutkimustie Oy:n kanssa 24.2.2020–22.9.2020 väliselle ajalle.

Päätöksen perustelut

Aikaisempi päätös hankinnasta on tehty tarjouskilpailun perusteella hallintojohtajan päätöksellä 10.2.2016 § 7. Sopimusta jatkettiin kahden vuoden optiokaudella hallintojohtajan päätöksellä 23.2.2018 § 1. Tutkimustie Oy:n kanssa tehty sopimus on päätöksen liitteenä.

Sopimusta jatketaan väliaikaisesti varsinaisen hankintasopimuksen kilpailuttamisen ajaksi.

Hankinnasta johtuvat kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 15001 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi (projektinumero 105001000301).

Detta beslut publicerades 24.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi

Beslutsfattare

Juha Summanen
hallintojohtaja