Valtuustoaloite, HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

HEL 2020-002464
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 63 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteesta koskien HKL:n pääkonttorin sijoittamisesta Itäkeskuksen Jokerikortteliin

Direktionen för trafikaffärsverket

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman valtuustoaloitteesta.

Eveliina Heinäluoma on tehnyt valtuustoaloitteen, että kaupunki selvittää yhdessä HKL:n ja Itäkeskuksen Jokerikorttelin rakennuttajien (mm. YIT Suomi Oy) kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet uuteen korttelirakennukseen. Selvitys esitetään tuotavan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana.

HKL luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toinen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke. HKL:n vanha pääkonttorirakennus puretaan Lyyra-hankkeessa. Ennen rakennuksesta muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoehtoja, joita olivat mm. pääkonttorin siirtyminen johonkin toiseen rakennukseen tai pääkonttoritoimintojen sijoittaminen muihin olemassa oleviin HKL:n kiinteistöihin. HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta Jokerikortteliin.

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Toimistotiloissa luovuttiin perinteisistä työhuoneista ja siirryttiin ns. monitilatoimistoihin.

Näiden järjestelyjen myötä HKL:llä ei toistaiseksi ole tarvetta erilliselle pääkonttorille. HKL:n pääkonttoritoiminnot on sijoitettu Vallilan raitiovaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n valvomorakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoiminnot painottuvat siis vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvinvoinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä HKL:ssä tekevät työntekijät kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämistä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tiloistaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen joukossa.

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään lisäämällä lausunto-
ehdotusosan seitsemännen varsinaisen kappaleen jälkeen uuden virkkeen kuulumaan seuraavasti:

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tiloistaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen joukossa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Detta beslut publicerades 24.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi