Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Äänestysaluejaon muuttamisesta ilmoittaminen

HEL 2020-003128
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 155 §

Ändring av indelningen i röstningsområden

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade indelningen i röstningsområden, som stadsfullmäktige fastställde 27.4.2005 och ändrade 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 och 25.4.2018, enligt följande:

3A
Gardesstaden; Ulrikasborg, delområdet Ulrikasborg, småområde 2 och kvarteren 07134-07136 i småområde 3; Brunnsparken

5B
Rödbergen, delområdet Rödbergen, småområdena 2 och 3

7A
Ulrikasborg, delområdet Ulrikasborg, småområde 1 utom kvarteret 07126

7B
Ulrikasborg, delområdet Ulrikasborg, kvarteret 07126 i småområde 1 och småområde 3 utom kvarteren 07134–07136; Utöarna, delområdet Västra holmarna

10A
Sörnäs, delområdet Vilhelmsberg, småområde 1 utom kvarteren 10289 och 10291

10B
Sörnäs, delområdet Vilhelmsberg, kvarteren 10289 och 10291 i småområde 1 och dessutom småområdena 2 och 3

10C
Sörnäs, delområdet Fiskehamnen, småområde 5; Sörnäs, delområdet Sumparn; Sörnäs, delområdet Hanaholmen

11B
Berghäll, delområdet Linjerna, småområde 1 utom kvarteren 11314, 11315, 11320, 11323–11327 och 11385 och dessutom småområde 3

11C
Berghäll, delområdet Linjerna, kvarteren 11314, 11315, 11320, 11323–11327 och 11385 i småområde 1 och småområde 2 utom kvarteren 11305, 11312 och 11318

11D
Berghäll, delområdet Torkelsbacken, småområde 0 utom kvarteren 11328, 11329, 11331, 11340 och 11343

11E
Berghäll, delområdet Linjerna, kvarteret 11318 i småområde 2; Berghäll, delområdet Torkelsbacken, kvarteren 11328, 11329, 11331, 11340 och 11343 i småområde 0

14A
Bortre Tölö, delområdet Bortre Tölö, småområde 1, kvarteren 14473, 14477, 14478 och 14486 i småområde 2, kvarteren 14485, 14523 och 14525 i småområde 3 och dessutom småområde 6

14B
Bortre Tölö, delområdet Bortre Tölö, småområde 2 utom kvarteren 14473, 14477, 14478, 14486 och 14487 och dessutom småområde 5

14C
Bortre Tölö, delområdet Bortre Tölö, småområde 3 utom kvarteren 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 14523 och 14525

14D
Bortre Tölö, delområdet Bortre Tölö, kvarteret 14487 i småområde 2, kvarteren 14492, 14494, 14499, 14500 och 14518 i småområde 3 och dessutom småområde 4

15A
Mejlans, delområdet Mejlans, småområdena 1, 2 och 3 och dessutom småområde 4 utom kvarteren 15610–15612, 15614 och 15616; Dal, delområdet Dal, småområde 2

15B
Mejlans, delområdet Mejlans, kvarteren 15610–15612, 15614 och 15616 i småområde 4; Mejlans, delområdet Lillhoplax, småområde 1; Dal, delområdet Dal, småområdena 1 och 3

21B
Hermanstad, delområdet Hermanstadsbacken, kvarteren 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 och 21665 i småområde 1 och dessutom småområde 2; Hermanstad, delområdet Byholmen

24A
Gumtäkt, delområdet Gumtäkt

25A
Kottby, delområdet Kottby, småområdena 1 och 2 och småområde 4 utom kvarteret 25953, småområde 5 utom kvarteren 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 och 25881 och dessutom kvarteren 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 och 25822 i småområde 6

25B
Kottby, delområdet Kottby, småområde 3, kvarteret 25953 i småområde 4, kvarteren 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 och 25881 i småområde 5 och dessutom småområde 6 utom kvarteren 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 och 25822

30A
Munksnäs, delområdet Gamla Munksnäs, småområde 1 och småområde 4 utom kvarteren 30001–30005, 30016–30018, 30039 och 30045

30B
Munksnäs, delområdet Gamla Munksnäs, kvarteren 30049 och 30050 i småområde 2, kvarteren 30048 och 30053 i småområde 3 och kvarteren 30001–30005, 30016–30018, 30039 och 30045 i småområde 4; Munksnäs, delområdet Granö; Munksnäs, delområdet Lövö, småområde 1; Drumsö, delområdet Lövö, småområde 2

30C
Munksnäs, delområdet Gamla Munksnäs, småområde 2 utom kvarteren 30049 och 30050 och småområde 3 utom kvarteren 30048 och 30053

33A
Kårböle, delområdet Gamlas, småområde 2

33B
Kårböle, delområdet Gamlas, kvarteren 33119–33121, 33125–33127, 33129 och 33164 i småområde 1 och dessutom småområde 4 utom kvarteren 33202–33204

33C
Kårböle, delområdet Gamlas, småområde 1 utom kvarteren 33119–33121, 33125–33127, 33129 och 33164, kvarteren 43201−43204, småområde 3 och kvarteren 33202–33204 i småområde 4; Kårböle, delområdet Håkansåker, småområde 1

34C
Baggböle, delområdet Östra Baggböle; Domarby, delområdet Domargård

35B
Domarby, delområdet Svedängen, kvarteren 35013–35018, 35020–35024, 35056, 35059, 35060, 35062–35064, 35069 och 35093 i småområde 1; Domarby, delområdet Torparbacken; Domarby, delområdet Tomtbacka

36A
Vik, delområdet Viksstranden, småområde 2; Vik, delområdet Ladugården, småområde 1; Vik, delområdet Viks forskarpark, småområde 1 och småområde 2 utom kvarteren 36175–36177 och 38323

36B
Vik, delområdet Ladugården, småområde 2 och kvarteren 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 och 36241 i småområde 3

36C
Vik, delområdet Ladugården, småområde 3 utom kvarteren 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 och 36241 och småområde 4

36D
Vik, delområdet Viksstranden, småområde 1; Vik, delområdet Viksbacka, småområde 0 utom kvarteren 36057, 36062, 36063, 36065 och 36066

38B
Malm, delområdet Rönnbacka, småområde 1 utom kvarteren 38012–38016, 38018, 38137, 38242 och 38317

38C
Malm, delområdet Rönnbacka, kvarteren 38012–38016, 38018 och 38242 i småområde 1 och dessutom småområdena 2 och 4

40A
Skomakarböle, delområdet Brobacka, småområde 4 utom kvarteret 40010, småområde 5 utom kvarteren 40176, 40178, 40179, 40227 och 40228 och dessutom småområde 6

40C
Staffansby och Skomakarböle, delområdet Lidamalmen, småområdena 2 och 3; Skomakarböle, delområdet Brobacka, kvarteren 40176, 40178, 40179, 40227 och 40228 i småområde 5; Skomakarböle, delområdet Lidamalmen, småområde 4

42A
Blåbärslandet-Högholmen; Brändö; Hertonäs, delområdet Västra Hertonäs, småområde 5

43A
Hertonäs, delområdet Västra Hertonäs, småområde 1

43B
Hertonäs, delområdet Västra Hertonäs, småområdena 2, 3 och 4; Botby, delområdet Kvarnbäcken, småområde 4; Botby, delområdet Kasåkern

43D
Hertonäs, delområdet Kasberget, småområde 1 utom kvarteren 43217 och 43219–43223, kvarteren 43201–43204 i småområde 2 och dessutom småområde 3

43E
Hertonäs, delområdet Kasberget, kvarteren 43217 och 43219–43223 i småområde 1 och småområde 2 utom kvarteren 43201–43204; Hertonäs, delområdet Hertonäs företagsområde, småområde 1 utom kvarteren 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 43078 och 43080

43F
Hertonäs, delområdet Hertonäs strand, kvarteren 43242, 43244–43269, 43276 och 43282 i småområde 1 och dessutom småområde 2

43G
Hertonäs, delområdet Hertonäs strand, småområde 1 utom kvarteren 43242, 43244–43269, 43276 och 43282

45D
Botby, delområdet Botbyhöjden, småområde 1; Botby, delområdet Kvarnbäcken, kvarteren 45063, 45069, 45180 och 45560–45562 i småområde 5; Botby, delområdet Östra centrum, småområde 1, kvarteren 45050–45053 i småområde 2 och dessutom småområde 3

45H
Botby, delområdet Marudd; Botby, delområdet Östra centrum, småområde 2 utom kvarteren 45050–45053

46A
Sockenbacka, delområdet Tali; Sockenbacka, delområdet Sockenbacka företagsområde, småområde 1 utom kvarteren 46021 och 46074

46B
Sockenbacka, delområdet Reimars, småområde 1 utom kvarteren 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 och 46164 och dessutom småområdena 2 och 3

46C
Sockenbacka, delområdet Smedjebacka: Sockenbacka, delområdet Reimars, kvarteren 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 och 46164 i småområde 1; Sockenbacka, delområdet Martas; Sockenbacka, delområdet Sockenbacka företagsområde, kvarteren 46021 och 46074 i småområde 1 och dessutom småområdena 2 och 3

47A
Mellungsby, delområdet Stensböle, småområdena 1 och 4; Mellungsby, delområdet Tranbacka, småområde 0 utom kvarteren 47051, 47295–47300, 47305 och 47306

47B
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteret 47024 i småområde 1 och småområde 6 utom kvarteren 47021, 47022, 47030–47032, 47034 och 47083; Mellungsby, delområdet Stensböle, kvarteren 47064–47066 i småområde 2 och dessutom småområde 3

47C
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, småområde 1 utom kvarteret 47024; Mellungsby, delområdet Stensböle, småområde 2 utom kvarteren 47064–47066

47D
Botby, delområdet Kvarnbäcken, kvarteren 45583–45585 i småområde 6; Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteren 47001–47008 och 47082 i småområde 2 och dessutom småområde 3; Mellungsby, delområdet Tranbacka, kvarteren 47051, 47295–47300, 47305 och 47306 i småområde 0

47E
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteren 47031, 47032, 47034 och 47083 i småområde 6; Mellungsby, delområdet Ärvings, småområde 1 och småområde 3 utom kvarteren 47307–47310 och 47340

47F
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, kvarteren 47021, 47022 och 47030 i småområde 6; Mellungsby, delområdet Ärvings, småområde 2 och kvarteren 47307–47310 och 47340 i småområde 3

47G
Mellungsby, delområdet Gårdsbacka, småområde 2 utom kvarteren 47001–47008 och 47082; Mellungsby, delområdet Ärvings, småområde 4; Mellungsby, delområdet Mellungsbacka, småområde 2 utom kvarteren 47252, 47259 och 47271

47H
Mellungsby, delområdet Mellungsbacka, kvarteren 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 och 47335 i småområde 1

47J
Mellungsby, delområdet Mellungsbacka, småområde 1 utom kvarteren 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 och 47335, kvarteren 47252, 47259 och 47271 i småområde 2 och dessutom småområde 3

49A
Degerö, delområdet Uppby, småområde 1 utom kvarteren 49011, 49012 och 49030, kvarteret 49076 i småområde 2 och småområde 3; Degerö, Turholm, småområde 1

49B
Degerö, delområdet Uppby, småområde 2 utom kvarteren 49074 och 49076 och småområde 7 utom kvarteren 49046 och 49047; Degerö, delområdet Hästnässund, småområde 1; Sandhamn; Utöarna, delområdet Östra holmarna

49C
Vårdö; Degerö, delområdet Uppby, kvarteren 49011, 49012 och 49030 i småområde 1, småområdena 4 och 5 och dessutom kvarteren 49100–49102 i småområde 6

49D
Degerö, delområdet Uppby, småområde 6 utom kvarteren 49100–49102; Degerö, delområdet Jollas; Degerö, delområdet Hästnässund, småområde 2; Villinge

49E
Degerö, delområdet Uppby, kvarteret 49074 i småområde 2 och kvarteren 49046 och 49047 i småområde 7; Degerö, delområdet Turholm, småområde 2; Degerö, delområdet Kronbergsstranden

52A
Sveaborg

54A
Nordsjö, delområdet Havsrastböle, småområde 1 utom kvarteren 54211, 54212, 54214–54216, 54218 och 54219 och dessutom småområdena 2, 3 och 4

54B
Nordsjö, delområdet Havsrastböle, kvarteren 54211, 54212, 54214–54216, 54218 och 54219 i småområde 1; Nordsjö, delområdet Kallvik, småområde 1 utom kvarteren 54123, 54124, 54181 och 54182; Nordsjö, delområdet Rastböle, kvarteren 54008–54010 i småområde 2

54C
Nordsjö, delområdet Kallvik, småområdena 2 och 3; Nordsjö, delområdet Solvik, kvarteren 54272–54281, 54297 och 54298 i småområde 3

54E
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, kvarteret 54012 i småområde 8; Nordsjö, delområdet Rastböle, småområde 1 utom kvarteren 54033 och 54034 och dessutom småområde 2 utom kvarteren 54008–54010

54F
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, småområde 1, småområde 4 utom kvarteret 54180 och småområde 9 utom kvarteret 54072; Nordsjö, delområdet Nordsjö gård

54G
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, kvarteren 54060, 54061, 54065–54071 och 54073 i småområde 2, småområde 6, småområde 8 utom kvarteret 54012 och dessutom kvarteret 54072 i småområde 9; Nordsjö, delområdet Rastböle, kvarteren 54033 och 54034 i småområde 1

54H
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, småområde 2 utom kvarteren 54060, 54061, 54065–54071 och 54073; Nordsjö, delområdet Bastö; Nordsjö, delområdet Svarta backen

55A
Östersundom; Sundberg; Husö; Björnsö; Ultuna

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt om bildande av nya röstningsområden 10D, 43C och 54J (bilagorna 6, 16, 21 och 22). Gränserna för röstningsområdena i fråga bestäms enligt följande:

10D
Sörnäs, delområdet Fiskehamnen, småområdena 1, 2, 3, och 4; Sörnäs och Hermanstad, delområdet Hermanstadsstranden

43C
Hertonäs, delområdet Västra Hertonäs, småområde 6; Hertonäs, delområdet Hertonäs företagsområde, kvarteren 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 43078 och 43080 i småområde 1 och dessutom småområde 2

54J
Nordsjö, delområdet Mellersta Nordsjö, kvarteret 54180 i småområde 4; Nordsjö, delområdet Kallvik, kvarteren 54123, 54124, 54181 och 54182 i småområde 1; Nordsjö, delområdet Solvik, småområde 1 och kvarteren 54270, 54271 och 54296 i småområde 3

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt om ändringar av teknisk karaktär på kartan över indelningen i röstningsområden i enlighet med bilaga 2.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Enligt i 8 § i vallagen är kommunen ett röstningsområde, om det inte är nödvändigt att dela in den i flera röstningsområden. Beslut om röstningsområdena fattas av stadsfullmäktige och beslut om röstningsställena i röstningsområdena fattas av stadsstyrelsen.

Enligt 8 § i vallagen måste beslutet om röstningsområdena fattas senast i augusti månad det år som föregår ikraftträdandet för att indelningen i röstningsområden ska gälla vid val som förrättas vid ingången av följande år eller senare. Ändringar i indelningen i röstningsområden ska meddelas Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast 31.8.2020 för att ändringarna ska gälla vid följande lagstadgade val.

Följande val är kommunalval som förrättas 18.4.2021. Enligt vallagen ska stadsfullmäktige också bestämma till vilket röstningsområde de personer hör som i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid någon fastighet.

Stadsfullmäktige fastställde indelningen av Helsingfors i röstningsområden 27.4.2005 och ändrade indelningen 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 och 25.4.2018. Helsingfors är indelat i 169 röstningsområden. Till röstningsområde 90A hör personer utan permanent adress och till röstningsområde 90B personer med hemkommun utomlands. Ändringen medför att antalet röstningsområden blir 166 men antalet kommer under de närmaste åren att öka med ett flertal nya röstningsområden med anledning av byggandet i Fiskehamnen, i Kronbergsstranden och på Busholmen.

Man har i förslaget strävat att jämna ut röstningsområden som till antalet röstberättigade är av olika storlekar inom samma stadsdel. Man har dessutom i förslaget strävat att inte överskrida stadsdelsgränser i onödan. De nuvarande röstningsområdena och förslagen till ändringar i dessa framgår av kartan över hela Helsingfors (bilaga 1) och kartorna över områdena (bilagorna 3–22).

Under beredningen av den nya indelningen i röstningsområden har följande prognoser om utvecklingen av Helsingfors stads befolkning och byggande beaktats: framtida planläggningsläge och planerna för områdena, stadsmiljösektorns byggnads- och bostadsproduktionsprojekt som ska inledas, stadskansliets planer angående boende och stadsforskningens undersökningar och statistik.

Gränserna för röstningsområdena ändras i flera stadsdelar. De föreslagna ändringarna anges nedan som områdeshelheter.

I södra innerstaden görs gränserna för röstningsområdena klarare och fyra små röstningsområden med ett litet antal röstberättigade slås ihop till tre röstningsområden. Röstningsområdet Sveaborg ändras så att det stämmer överens med de nuvarande gränserna för småområdena i röstningsområdena 7B och 52A (bilagorna 3 och 4).

I Berghäll finns flera små röstningsområden till antalet röstberättigade. De sex röstningsområdena i området bildas om till fem röstningsområden genom att flytta gränserna. I röstningsområdena Havshagen och Sörnäs görs små ändringar i syfte att gränserna för områdena ska stämma överens med de nuvarande gränserna för småområdena (bilaga 5).

Fiskehamnen växer och det är nödvändigt att bilda ett nytt röstningsområde där. Det nya röstningsområdet 10D omfattar Fiskehamnen från metrostationen norrut och en del av Södervik (bilaga 6).

I Vik, Viksbacka, Rönninge och Rönnbacka ändras gränserna för röstningsområdena i syfte att jämna ut antalen röstberättigade. Ändringarna gäller röstningsområdena Vik, Viksbacka och Rönnbacka (bilaga 7).

Röstningsområdena i Bortre Tölö ändras så att gränserna för röstningsområdena görs klarare (bilaga 8).

I Mejlans görs gränserna för röstningsområdena klarare. Samtidigt jämnas antalen röstberättigade ut i röstningsområdena (bilaga 9).

I Munkshöjden ändras gränserna för tre röstningsområden i syfte att jämna ut antalen röstberättigade i röstningsområdena (bilaga 10).

Med anledning av kompletteringsbyggandet i Sockenbacka är det nödvändigt att ändra gränserna för röstningsområdena i syfte att jämna ut antalen röstberättigade (bilaga 11).

I Gamlas görs gränserna för röstningsområdena klarare och antalen röstberättigade i röstningsområdena av olika storlekar jämnas ut, då fyra röstningsområden blir tre (bilaga 12).

I Kottby ändras gränserna för röstningsområdena i syfte att jämna ut antalen röstberättigade (bilaga 13).

Gränsen för röstningsområdet Östra Baggböle ändras så att den följer Tusbyledens linje. Meningen är att förkorta de röstberättigades väg till röstningsstället (bilaga 14).

I Brobacka har nya bostäder byggts och det är nödvändigt att justera gränserna för röstningsområdena i syfte att jämna ut antalen röstberättigade mellan områdena (bilaga 15).

I Hertonäs storområde har det byggts och kommer under de närmaste åren att byggas ett betydligt antal nya bostäder. Därför ändras gränserna för röstningsområdena och ett nytt röstningsområde 43C bildas i Hertonäs metrostations omgivning. I den här granskningen omfattar Hertonäs storområde Hertonäs, Hertonäs företagsområde, Hertonäs strand, Kasberget och Tammelund (bilaga 16).

I Östra centrum slås tre röstningsområden ihop till två eftersom antalet röstberättigade i ett av röstningsområdena är mycket litet och antalen röstberättigade i röstningsområdena jämnas samtidigt ut (bilaga 17).

Degerö ändras i och med att nya bostadsområden byggs. Gränserna för röstningsområdena justeras i syfte att jämna ut antalen röstberättigade i röstningsområdena. Det till antalet röstberättigade exceptionellt lilla röstningsområdet Sandhamn slås ihop med Degerö eftersom man vid flera val på Sandhamn har varit tvungen att ta sig till specialarrangemang i syfte att trygga bevarandet av valhemligheten (bilagor 18 och 19).

Röstningsområdena i storområdet Mellungsby ändras så att gränserna för röstningsområdena i stordistriktet justeras med beaktande av stadsdelarnas delområden. Storområdet Mellungsby omfattar Gårdsbacka, Stensböle, Tranbacka, Ärvings och Mellungsbacka. Röstningsområdena i storområdet Mellungsby bildas om från tio till nio röstningsområden med hjälp av ändringar i gränserna för röstningsområdena (bilaga 20).

Invånarantalet i Nordsjö har ökat och gränserna för röstningsområdet ska justeras i syfte att jämna ut storlekarna på de röstningsområden i vilka antalet röstberättigade har blivit stort. Gränserna för röstningsområdena i Nordsjö justeras på många ställen. Förutom ändringen av gränserna bildas ett nytt röstningsområde i Nordsjö i ett område där antalet röstberättigade ökar med anledning av byggande. Ett nytt röstningsområde 54J bildas söder om Norvägen i Kaffekvarterets omgivning (bilagorna 21 och 22).

I den nya indelningen i röstningsområden har nya växande områden beaktats. Nya röstningsområden bildas i Fiskehamnen (röstningsområde 10D), Hertonäs (röstningsområde 43C) och Nordsjö (röstningsområde 54J). Förslagen till ändringar framgår av bilagorna 6, 16, 21 och 22 och av beslutsförslaget.

Förutom ändringarna i gränserna för befintliga röstningsområden och bildande av nya röstningsområden görs justeringar av teknisk karaktär i indelningen i röstningsområden. De tekniska justeringarna är ändringar som har gjorts på stadens fastighetskarta och som ska uppdateras i kartan över indelningen i röstningsområden. Det är fråga om flyttning på gränser för stadsdelar, delområden och småområden som beror på områdesbyggande, såsom i sjöområdet söder om Busholmen och Ärtholmen. Flyttningarna är delvis små. Detta är fallet till exempel i delområdet Britas i stadsdelen Månsas där småområdet har flyttats så att det följer linjen för den kommande Spårjokern. Ändringarna av teknisk karaktär i förslaget framgår av bilaga 2 och av kartbilagorna (bilagor 1, 3–22) i vilka de anges som separata beteckningar med streckad linje.

Personer utan permanent adress hör till röstningsområdet 90A, och de personer vars hemkommun är utomlands (s.k. utlandsfinländarna) hör till röstningsområdet 90B.

I förslaget till ändring av indelningen i röstningsområden föreslås bildande av tre nya röstningsområden och ändring av gränserna för tre röstningsområden så att det efter ändringarna finns 166 röstningsområden i Helsingfors.

Stäng

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 326

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 ja 25.4.2018 muuttaman äänestysaluejaon seuraavasti:

3A
Kaartinkaupungin kaupunginosa sekä Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 07134–07136 sekä Kaivopuiston kaupunginosa.

5B
Punavuoren kaupunginosan Punavuoren osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

7A
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta korttelia 07126.

7B
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 07126 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 07134–07136 sekä Ulkosaarten kaupunginosan Länsisaarten osa-alue.

10A
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 10289 ja 10291.

10B
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 10289 ja 10291 sekä pienalueet 2 ja 3.

10C
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 sekä Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

11B
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 3.

11C
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 11305, 11312 ja 11318.

11D
Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

11E
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 2 kortteli 11318 sekä Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

14A
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 14473, 14477, 14478 ja 14486 sekä pienalueen 3 korttelit 14485, 14523 ja 14525 sekä pienalue 6.

14B
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 14473, 14477, 14478, 14486 ja 14487 sekä pienalue 5.

14C
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 14523 ja 14525.

14D
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortteli 14487 sekä pienalueen 3 korttelit 14492, 14494, 14499, 14500 ja 14518 sekä pienalue 4.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 ja 21665 sekä pienalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alue.

24A
Kumpulan kaupunginosan Kumpulan osa-alue.

25A
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 25953 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalueen 6 korttelit 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

30A
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 30001–30005, 30016–30018, 30039 ja 30045.

30B
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalueen 2 korttelit 30049 ja 30050 sekä pienalueen 3 korttelit 30048 ja 30053 sekä pienalueen 4 korttelit 30001–30005, 30016–30018, 30039 ja 30045 sekä Munkkiniemen kaupunginosan Kuusisaaren osa-alue sekä Munkkiniemen kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä Lauttasaaren kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 2.

30C
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 30049 ja 30050 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 30048 ja 30053.

33A
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 2.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33202–33204.

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

34C
Pakilan kaupunginosan Itä-Pakilan osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Tuomarinkartanon osa-alue.

35B
Tuomarinkylän kaupunginosan Paloheinän osa-alueen pienalueen 1 korttelit 35013–35018, 35020–35024, 35056, 35059, 35060, 35062–35064, 35069 ja 35093 sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Torpparinmäen osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Haltialan osa-alue.

36A
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 2 sekä Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kaupunginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 36175–36177 ja 38323.

36B
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 36241.

36C
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 36241 sekä pienalue 4.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

38B
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 38012–38016, 38018, 38137, 38242 ja 38317.

38C
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 38012–38016, 38018 ja 38242 sekä pienalueet 2 ja 4.

40A
Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 40010 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä pienalue 6.

40C
Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalueen 5 korttelit 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalue 4.

42A
Mustikkamaa-Korkeasaaren kaupunginosa sekä Kulosaaren kaupunginosa sekä Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 5.

43A
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 1.

43B
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalueet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalue 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43217, 43219–43223 sekä pienalueen 2 korttelit 43201–43204 sekä pienalue 3.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43217, 43219–43223 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201–43204 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43242, 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43242, 43244–43269, 43276 ja 43282.

45D
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 5 korttelit 45063, 45069, 45180 ja 45560–45562 sekä Vartiokylän kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 45050–45053 sekä pienalue 3.

45H
Vartiokylän kaupunginosan Marjaniemen osa-alue sekä Vartiokylän kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 45050–45053.

46A
Pitäjänmäen kaupunginosan Talin osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 46021 ja 46074.

46B
Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä pienalueet 2 ja 3.

46C
Pitäjänmäen kaupunginosan Pajamäen osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Marttilan osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46021 ja 46074 sekä pienalueet 2 ja 3.

47A
Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47064–47066 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta korttelia 47024 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47064–47066.

47D
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 6 korttelit 45583–45585 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47001–47008 ja 47082 sekä pienalue 3 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.

47E
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 47031, 47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 47307–47310 ja 47340.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.

47G
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47001–47008 ja 47082 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 4 sekä Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47252, 47259 ja 47271.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 ja 47335.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 ja 47335 sekä pienalueen 2 korttelit 47252, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueen 2 kortteli 49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 49074 ja 49076 sekä pienalue 7 lukuun ottamatta kortteleita 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosa sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 1 korttelit 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.

49D
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 49100–49102 sekä Laajasalon kaupunginosan Jollaksen osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 2 sekä Villingin kaupunginosa.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 2 kortteli 49074 sekä pienalueen 7 korttelit 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

52A
Suomenlinnan kaupunginosa.

54A
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 sekä pienalueet 2, 3 ja 4.

54B
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54008–54010.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalueen 3 korttelit 54272–54281, 54297 ja 54298.

54E
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 8 kortteli 54012 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54033 ja 54034 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 54008–54010.

54F
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 54180 sekä pienalue 9 lukuun ottamatta korttelia 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Nordsjön kartanon osa-alue.

54G
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä pienalue 6 sekä pienalue 8 lukuun ottamatta korttelia 54012 sekä pienalueen 9 kortteli 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54033 ja 54034.

54H
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä Vuosaaren kaupunginosan Niinisaaren osa-alue sekä Vuosaaren kaupunginosan Mustavuoren osa-alue.

55A
Östersundomin kaupunginosa sekä Salmenkallion kaupunginosa sekä Talosaaren kaupunginosa sekä Karhusaaren kaupunginosa sekä Ultunan kaupunginosa.

Samalla kaupunginvaltuusto muodostaa uudet äänestysalueet 10D, 43C ja 54J (liitteet 6, 16, 21 ja 22). Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 ja 4 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alue.

43C
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 6 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080 sekä pienalue 2.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 3 korttelit 54270, 54271 ja 54296.

Samalla kaupunginvaltuusto tekee äänestysaluejakokarttaan liitteen 2 mukaiset teknisluonteiset muutokset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Keskusvaalilautakunta 14.05.2020 § 6

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 ja 25.4.2018 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat (liite 1) tarkistetaan seuraavasti:

3A
Kaartinkaupungin kaupunginosa sekä Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 07134-07136 sekä Kaivopuiston kaupunginosa.

5B
Punavuoren kaupunginosan Punavuoren osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

7A
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta korttelia 07126.

7B
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 07126 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 07134-07136 sekä Ulkosaarten kaupunginosan Länsisaarten osa-alue.

10A
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 10289 ja 10291.

10B
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 10289 ja 10291 sekä pienalueet 2 ja 3.

10C
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 sekä Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

11B
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 11314, 11315, 11320, 11323-11327 ja 11385 sekä pienalue 3.

11C
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 11314, 11315, 11320, 11323-11327 ja 11385 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 11305, 11312 ja 11318.

11D
Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

11E
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 2 kortteli 11318 sekä Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

14A
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 14473, 14477, 14478 ja 14486 sekä pienalueen 3 korttelit 14485, 14523 ja 14525 sekä pienalue 6.

14B
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 14473, 14477, 14478, 14486 ja 14487 sekä pienalue 5.

14C
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 14523 ja 14525.

14D
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortteli 14487 sekä pienalueen 3 korttelit 14492, 14494, 14499, 14500 ja 14518 sekä pienalue 4.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15610-15612, 15614 ja 15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 15610-15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 ja 21665 sekä pienalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alue.

24A
Kumpulan kaupunginosan Kumpulan osa-alue.

25A
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 25953 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 25801, 25814, 25815, 25825-25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalueen 6 korttelit 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 25825-25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

30A
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 30001-30005, 30016-30018, 30039 ja 30045.

30B
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalueen 2 korttelit 30049 ja 30050 sekä pienalueen 3 korttelit 30048 ja 30053 sekä pienalueen 4 korttelit 30001-30005, 30016-30018, 30039 ja 30045 sekä Munkkiniemen kaupunginosan Kuusisaaren osa-alue sekä Munkkiniemen kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä Lauttasaaren kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 2.

30C
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 30049 ja 30050 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 30048 ja 30053.

33A
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 2.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 33119-33121, 33125-33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33202-33204.

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 33119-33121, 33125-33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 33202-33204 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

34C
Pakilan kaupunginosan Itä-Pakilan osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Tuomarinkartanon osa-alue.

35B
Tuomarinkylän kaupunginosan Paloheinän osa-alueen pienalueen 1 korttelit 35013-35018, 35020-35024, 35056, 35059, 35060, 35062-35064, 35069 ja 35093 sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Torpparinmäen osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Haltialan osa-alue.

36A
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 2 sekä Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kaupunginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 36175-36177 ja 38323.

36B
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 36205, 36222, 36223, 36225, 36227-36232 ja 36241.

36C
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 36205, 36222, 36223, 36225, 36227-36232 ja 36241 sekä pienalue 4.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

38B
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 38012-38016, 38018, 38137, 38242 ja 38317.

38C
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 38012-38016, 38018 ja 38242 sekä pienalueet 2 ja 4.

40A
Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 40010 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä pienalue 6.

40C
Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalueen 5 korttelit 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalue 4.

42A
Mustikkamaa-Korkeasaaren kaupunginosa sekä Kulosaaren kaupunginosa sekä Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 5.

43A
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 1.

43B
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalueet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalue 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43217, 43219-43223 sekä pienalueen 2 korttelit 43201-43204 sekä pienalue 3.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43217, 43219-43223 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201-43204 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43242, 43244-43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43242, 43244-43269, 43276 ja 43282.

45D
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 5 korttelit 45063, 45069, 45180 ja 45560-45562 sekä Vartiokylän kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 45050-45053 sekä pienalue 3.

45H
Vartiokylän kaupunginosan Marjaniemen osa-alue sekä Vartiokylän kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 45050-45053.

46A
Pitäjänmäen kaupunginosan Talin osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 46021 ja 46074.

46B
Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä pienalueet 2 ja 3.

46C
Pitäjänmäen kaupunginosan Pajamäen osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Marttilan osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46021 ja 46074 sekä pienalueet 2 ja 3.

47A
Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 47051, 47295-47300, 47305 ja 47306.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 47030-47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47064-47066 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta korttelia 47024 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47064-47066.

47D
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 6 korttelit 45583-45585 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47001-47008 ja 47082 sekä pienalue 3 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 47051, 47295-47300, 47305 ja 47306.

47E
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 47031, 47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 47307-47310 ja 47340.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307-47310 ja 47340.

47G
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47001-47008 ja 47082 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 4 sekä Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47252, 47259 ja 47271.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 47200, 47201, 47203-47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 47311, 47320-47330 ja 47335.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47200, 47201, 47203-47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 47311, 47320-47330 ja 47335 sekä pienalueen 2 korttelit 47252, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueen 2 kortteli 49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 49074 ja 49076 sekä pienalue 7 lukuun ottamatta kortteleita 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosa sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 1 korttelit 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100-49102.

49D
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 49100-49102 sekä Laajasalon kaupunginosan Jollaksen osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 2 sekä Villingin kaupunginosa.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 2 kortteli 49074 sekä pienalueen 7 korttelit 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

52A
Suomenlinnan kaupunginosa.

54A
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54211, 54212, 54214-54216, 54218 ja 54219 sekä pienalueet 2, 3 ja 4.

54B
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54211, 54212, 54214-54216, 54218 ja 54219 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54008-54010.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalueen 3 korttelit 54272-54281, 54297 ja 54298.

54E
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 8 kortteli 54012 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54033 ja 54034 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 54008-54010.

54F
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 54180 sekä pienalue 9 lukuun ottamatta korttelia 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Nordsjön kartanon osa-alue.

54G
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54060, 54061, 54065-54071 ja 54073 sekä pienalue 6 sekä pienalue 8 lukuun ottamatta korttelia 54012 sekä pienalueen 9 kortteli 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54033 ja 54034.

54H
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 54060, 54061, 54065-54071 ja 54073 sekä Vuosaaren kaupunginosan Niinisaaren osa-alue sekä Vuosaaren kaupunginosan Mustavuoren osa-alue.

55A
Östersundomin kaupunginosa sekä Salmenkallion kaupunginosa sekä Talosaaren kaupunginosa sekä Karhusaaren kaupunginosa sekä Ultunan kaupunginosa.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien äänestysalueiden 10D, 43C ja 54J muodostamista (liitteet 6, 16, 21 ja 22). Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 ja 4 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alue.

43C
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 6 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080 sekä pienalue 2.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 3 korttelit 54270, 54271 ja 54296.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että äänestysaluejakokarttaan tehdään liitteen 2 mukaiset teknisluonteiset muutokset.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.06.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, centralvalnämndens sekreterare, telefon: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi