Ohje, sosiaali- ja terveystoimialan tuplavuorokorvauksen maksaminen

HEL 2020-003581
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Ohje tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla.

Päätöksen perustelut

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on isoja haasteita. Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Tuplavuorosta saatavalla korvauksella pyritään parantamaan mahdollisuutta saada työntekijöitä tekemään peräkkäisiä työvuoroja työhyvinvointi ja työssäjaksaminen huomioiden.

Detta beslut publicerades 20.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Hanna Björkstrand, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28915

hanna.bjorkstrand@hel.fi

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 36274

sanna.tonteri@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Ohje tuplavuorokorvauksesta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.