Vuokraus, varastotilat, Konepajankuja 1-5, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-003869
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Varastotilan vuokraaminen kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön, Konepajankuja 1-5

Sektorchef, kultur och fritid

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi päätöksen perusteluissa esitetyn varastotilojen vuokrauksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Fredriksbergin toimitilahankkeeseen liittyen. Vuokrattavat yhteensä noin 167 m² varastotilat sijaitsevat osoitteessa Konepajankuja 1-5. Varastotilat vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön kaupunkiympäristön toimialalta, joka puolestaan vuokraa tilat Swiss Life REF(CH) European Propertiesilta (Konepajankuja 1) ja KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH:lta (Konepajankuja 3 ja Konepajankuja 5).

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon Fredriksbergin toimitilojen hankesuunnitelmasta 29.1.2019, § 15. Hankesuunnitelmaan sisältyi noin 100 m² varastotilatarve. Rakennusaikana varastotilan tarve on tarkentunut ja lisätarve on 67 neliölle eli varastotiloja tarvitaan yhteensä 167 m². Varastotiloista ei ole aiemmin solmittu vuokrasopimusta.

Osoitteessa Konepajankuja 1 sijaitseva 46 m² varastotila vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön 1.6.2020 alkaen. Varastotilan pääomavuokra on 12,50 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,50 euroa/m²/kk eli 690 euroa kuukaudessa ja 8 280 euroa vuodessa. Kyseessä on lisäys nykyiseen Fredriksbergin A-talon vuokrasopimukseen, joten lisätilan vuokrausehdot, irtisanomisajat ja vuokrantarkistusehdot ovat samat kuin varsinaisen 1 597,5 m² toimitilan vuokrasopimuksessa.

Osoitteessa Konepajankuja 3 sijaitseva 39 m² varastotila vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön arviolta 1.6.2020 alkaen, jolloin kohteen on tarkoitus valmistua. Tilan pääomavuokra on 12,50 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,50 euroa/m²/kk eli 585 euroa kuukaudessa ja 7 020 euroa vuodessa. Kyseessä on lisäys nykyiseen Fredriksbergin B-talon vuokrasopimukseen, joten lisätilan vuokrausehdot, irtisanomisajat ja vuokrantarkistusehdot ovat samat kuin varsinaisen 3 021 m² toimitilan sopimuksessa.

Osoitteessa Konepajankuja 5 sijaitseva 82 m² varastotila vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön arviolta 1.6.2020 alkaen, jolloin kohteen on tarkoitus valmistua. Varastotilan pääomavuokra on 12,50 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,25 euroa/m²/kk eli 1 209,50 euroa kuukaudessa ja 14 514 euroa vuodessa. Vuokra-aika on määräaikainen 15 vuotta siitä, kun vuokrakausi on alkanut, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin. Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) ja ylläpitovuokra määräytyy puolestaan jyvitettynä tilojen käyttötarkoituksen mukaan.

Vuokrien lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa varastotiloista kaupunkiympäristön toimialalle yleiskustannuskorvausta 0,5 euroa/m²/kk, yhteensä 83,50 euroa kuukaudessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

Detta beslut publicerades 20.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Beslutsfattare

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja