Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Yleisökassan tarkastukset vuonna 2020, Taloushallintopalvelu

HEL 2020-003904
Ärendet har nyare handläggningar
§ 25

Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2020

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi 21.12.2020 (liite 1) päivätyn pöytäkirjan Taloushallintopalvelun Kaupunginkanslia, Kaupunkiympäristö ja Tarkastusvirasto -palvelualueen suorittamasta Taloushallintopalvelun yleisökassojen tarkastuksesta.

Päätöksen perustelut

Rj 29.3.2010 71§ kohdassa 2.11. on määritelty kassantarkastuksen ohjeista. "Sisäiseen valvontaan liittyvällä säännöllisellä kassantarkastuksella varmistetaan kassanhoidon asianmukaisuus ja ohjeiden noudattaminen. Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja".

Detta beslut publicerades 28.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sini Jääskeläinen, ts.palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 25301

sini.jaaskelainen@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.