Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

HEL 2020-005480
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 697 §

25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

Helsingfors stadsstyrelse

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli rahoitusjohtaja Tuula Saxholm. Paikalla oli myös talousarviopäällikkö Matti Malinen. Asiantuntija Malinen poistui tämän jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2021 - 2023.

Stäng

Talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021 - 2023 sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 21.10.2020 § 229

17.09.2020 Pöydälle

23.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

17.09.2020 Palautettiin

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.09.2020 Pöydälle

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.09.2020 Pöydälle

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.09.2020 Pöydälle

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

08.09.2020 Pöydälle

22.09.2020 Ehdotuksen mukaan

22.09.2020 Ehdotuksen mukaan

17.09.2020 Ehdotuksen mukaan

17.09.2020 Ehdotuksen mukaan

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

08.09.2020 Pöydälle

Stäng

Detta beslut publicerades 04.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 09 310 36277

matti.malinen@hel.fi