Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma

HEL 2020-006250
Ärende 4. / 111 §

Kaupunginhallituksen valtuustolle antama selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen valtuustolle 8.12.2021 antaman selvityksen vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Vuoden 2020 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 23.6.2021. Tällöin valtuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Valtuusto on merkinnyt kaupunginhallituksen laatiman selvityksen tiedoksi kokouksessaan 8.12.2021. Selvitykseen on koottu toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia, toimialat, pelastuslaitos ja liikelaitokset ovat ryhtyneet arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 895

23.06.2021 Ehdotuksen mukaan

13.04.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 10.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi