Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus, koronavirus-tilanne

HEL 2020-007644
§ 139

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuodelle 2022

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuodelle 2022 määrärahaa 2 759 539 € (sisältäen omavastuuosuuden 137 977 €). Omavastuuosuus katetaan koulun omasta määrärahasta. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2022-31.12.2022. Koulukohtaisesti jaetaan vuoden 2022 määräraha liitteenä olevan taulukon mukaisesti oppilasmäärän %-osuuksien perusteella.

Suomenkielisen perusopetuksen COVID-19 -hankkeen menot tiliöidään koulukohtaisille sisäisille tilausnumeroille 143-alkuinen + sis.til. käyttäen projektinumeroa 14130010014097 -Korona erityisavustus perusopetus 2022.

Päätöksen perustelut

Opetus-ja kulttuuriministeriö päätti 6.9.2021 (OKM/741/520/2021) myöntää Helsingin kaupungille 4 136 000 € erityisavustusta esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen, perustuen Helsingin kaupungin hakemukseen 21.6.2021. Omavastuuosuus on 5 % eli 217 684 euroa, joka jakaantuu palvelukokonaisuuksittain ja katetaan kunkin palvelukokonaisuuden määrärahoista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti §100/20.9.2021 avustuksenjakamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialueen palvelukokonaisuuksien välillä seuraavasti: esi- ja perusopetuksen osalta loppusumma a loppusumma 3 276 953 euroa jaetaan palveluittain oppilasmäärän perusteella: suomenkieliseen esiopetukseen 11% (360 465 euroa), ruotsinkieliseen esiopetukseen 1% (32 770 euroa), suomenkieliseen perusopetukseen 80% (2 621 562 euroa) ja ruotsinkieliseen perusopetukseen 8% (262 156 euroa).

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutustentasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa.

Detta beslut publicerades 14.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Hanna Blomqvist, Controller, puhelin: 09 31037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja