Palkkaedut, virka- tai työvapaa-aika, kasvatustieteen perusopinnot

HEL 2020-008061
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Kasvatustieteen perusopintojen suorittamista varten myönnetyn työvapaa-ajan palkkaedut

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskenteleville varhaiskasvatuksen lastenhoitajille, jotka suorittavat kasvatustieteen 25 opintopisteen perusopintoja (varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta) Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen (HY+) sekä Avoimen yliopiston toteuttamassa täydennyskoulutuksessa, voidaan maksaa lähiopiskelua varten myönnetyn työvapaan ajalta täydet palkkaedut toimialan talousarvion puitteissa seuraavin edellytyksin:

Henkilön tulee sitoutua maksamaan kaupungille takaisin saamansa työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei perusopintojen suorittamisen jälkeen omasta syystään työskentele varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä tai poikkeuksellisesti varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuudessa tai jos hän omasta syystään eroaa tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voimassa. Takaisinmaksuehto on voimassa koulutuksen aikana ja kaksi vuotta siitä, kun henkilö on suorittanut perusopinnot.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hankkinut Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen (HY+) sekä Avoimen yliopiston kanssa kasvatustieteen perusopintojen 25 opintopisteen koulutuskokonaisuuden, joka tuottaa hakukelpoisuuden tutkinto-opiskelijaksi Helsingin yliopiston järjestämiin varhaiskasvatuksen opettajan monimuoto-opintoihin erillisessä syksyn 2021 haussa.

Kasvatustieteen 25 opintopisteen perusopinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Koulutus sisältää 14 lähiopetuspäivää. Opinnot suoritetaan 31.3.2021 mennessä.

Detta beslut publicerades 22.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja