Hankinta, optio, talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalvelut, Taloushallintopalveluliikelaitos Talpa

HEL 2020-010152
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Optiokauden käyttöönotto taloushallintopalveluliikelaitoksen talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalvelujen hankintasopimuksessa

Verkställande direktör

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön ensimmäisen yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalle
8.11.2020 - 7.11.2021. Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 200 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen taloushallintopalveluliikelaitoksen talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalvelujen hankintasopimuksesta (5.10.2018, § 19). Päätöksen hankintakautta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan.

Detta beslut publicerades 09.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja