Valtuustoaloite, Rosa Emilia Clayn huomion ottaminen Helsingissä nimistössä

HEL 2020-010207
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 77 §

V 17.2.2021, Valtuutettu Abdirahim (Husu) Husseinin aloite Rosa Emilia Clayn huomioon ottamisesta Helsingin nimistössä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Abdirahim Husu Hussein ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena Suomen kansalaisuuden saaneen, namibialaissyntyisen Rosa Emilia Clayn (1875–1959) elämänvaiheita kunnioitetaan nimeämällä jokin katu tai paikka hänen mukaansa Helsingin nimistössä.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan nimistötoimikunnan tapaan, että Rosa Emilia Clayn oma henkilökohtainen elämänhistoria ei liity erityisesti Helsinkiin, mutta Sortavalan opettajaseminaarin käyneenä ammattikuntansa varhaisena edustajana hänet voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi jollain nimettäväksi tulevalla alueella, jonne ryhmänimistön aihepiiriksi valikoituu suomalainen koululaitos ja sen saavutukset. Rosa Emilian Clayn nimi on hyväksytty niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Rosa Emilian Clayn elämäntyötä tehtäisiin näkyväksi niillä paikkakunnilla, joihin hänen elämänkaarensa ja aktiivinen toimintansa olennaisesti liittyy.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan nimistötoimikunnan lausunto. Kaupunginhallituksen vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin 15 valtuutettua.

Stäng

Nimistötoimikunta 07.10.2020 § 48

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle:

Nimistötoimikunta toteaa vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Namibialaisyntyisen opettajan, kuoron- ja näyttämönjohtaja Rosa Emilia Clayn (sittemmin Lemberg, 1875–1959) elämäntyö on tehty pääosin muualla kuin Helsingissä. Clay toimi opettajana muun muassa Kuopion maalaiskunnassa, Urjalassa ja Tampereella ennen muuttamistaan lopullisesti Yhdysvaltoihin vuonna 1904. Suomen kansalaisuuden hän oli saanut vuonna 1899, ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena.

Nimistötoimikunta katsoo, että Rosa Emilia Clayn oma henkilökohtainen elämänhistoria ei liity erityisesti Helsinkiin, mutta Sortavalan opettajaseminaarin käyneenä ammattikuntansa varhaisena edustajana hänet voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi jollain nimettäväksi tulevalla alueella, jonne ryhmänimistön aihepiiriksi valikoituu suomalainen koululaitos ja sen saavutukset. Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja päättää hyväksyä Rosa Emilian Clayn nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Nimistötoimikunta pitää tärkeänä, että Rosa Emilian Clayn elämäntyötä tehtäisiin näkyväksi niillä paikkakunnilla, joihin hänen elämänkaarensa ja aktiivinen toimintansa olennaisesti liittyy. Nimistötoimikunta suosittaakin selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita, kaavanimeä ketterämpiä muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi