Vuokrasopimusehdot, veneiden talvisäilytyspaikat, liikuntapalvelut

HEL 2020-010313
Ärendet har nyare handläggningar
§ 42

Veneiden talvisäilytyksen vuokrasopimus kaupungin liikuntapalvelujen talvisäilytysalueilla

Idrottsdirektör

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että venepaikkojen talvisäilytyksessä otetaan käyttöön liitteen mukainen veneiden talvisäilytyksen vuokrasopimus. Talvisäilytyskaudella 2020 - 2021 sopimus tulee voimaan talvisäilytyksen merkitsemättömillä nostojärjestysalueilla. Talvisäilytyskaudella 2021-2022 sopimus tulee voimaan myös talvisäilytyksen merkityillä ruutualueilla. Talvisäilytyskausi on 15.9.-10.6.

Päätöksen perustelut

Kaupungin liikuntapalvelut siirtyvät uuteen venepaikkavarausjärjestelmään portaittain vuoden 2020 syksyn aikana. Osana siirtymää halutaan selkeyttää ja yhdenmukaistaa talvisäilytystä koskevia käytäntöjä.

Aikaisempi sopimukseton tilanne ei ole ollut riittävän selkeä liikuntapalveluille eikä talvisäilytyksen asiakkaille. Palvelun verkkosivuilla on ollut talvisäilytystä koskevat säännöt, joita asiakkaiden on oletettu ja toivottu noudattavan. Säännöt eivät ole olleet selkeästi asiakkaiden tiedossa eivätkä ne ole vaatineet hyväksyntää asiakkaiden toimesta.

Uusi vuokrasopimus tarvitaan vuokranantajan (liikuntapalvelut) sekä vuokraajan (asiakas) oikeuksien ja velvollisuuksien selventämiseen läpinäkyvästi. Kysymys on suurelta osin olemassa olevien käytäntöjen ja sääntöjen kirjaamisesta auki.

Uusi talvisäilytyspaikan vuokrasopimus on muodostettu muokkaamalla olemassa olevaa venepaikan vuokrasopimusta. Vuokrasopimuksen muokkaukseen ovat osallistuneet liikuntapalveluista venepaikkatoimisto, merellinen yksikkö sekä toimialalta juristi.

Talvisäilytyksen asiakkaat hyväksyvät sopimuksen uudessa venepaikkajärjestelmässä laskun maksaessaan. Talvisäilytyksen ruutualueiden asiakkaat laskutetaan uudessa järjestelmässä vasta talvisäilytyskaudella 2021-2022, jolloin sopimus astuu koskemaan myös heitä.

Detta beslut publicerades 17.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Joonas Kinnunen, projektisuunnittelija, puhelin: 0404854837

joonas.kinnunen@hel.fi

Beslutsfattare

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja