Aamukouluasia, kauppahallien, torien ja Tukkutorin toimintojen järjestäminen

HEL 2020-010841
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 644 §

Aamukouluasia: Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen järjestämistä koskeva selvitys

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan neljännen ehdotuksen kokouksen kolmantena asiana.

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunki käynnistää selvityksen Tukkutorin toimintojen ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen yhdistämisestä uuteen perustettavaan yhtiöön. Jo ennen koronakriisiä toimintoihin kohdistui haasteita ja riskejä, jotka ovat osittain pahentuneet kriisin myötä. Alustavien selvitysten perusteella on päädytty siihen, että toimintojen yhdistämistä on perusteltua selvittää tarkemmin.

Sisäisen valmistelun ja selvityksen on tarkoitus edetä lokakuun loppuun mennessä konkreettisen toimeenpanosuunnitelman laatimisella. Asiaan liittyvä päätöksenteko etenee loppuvuoden 2020 aikana. Uuden yhtiön perustaminen olisi mahdollista alkuvuodesta 2021. Uusi yhtiö aloittaisi toimintansa vuoden 2021 puolivälissä.

Asiantuntijana osallistuu konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Stäng

Detta beslut publicerades 21.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi