Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Danske Bank Oyj:n pankkitilien käyttöoikeudet 1.10.2020 alkaen

HEL 2020-011425
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Danske Bank Oyj:n pankkitilien käyttöoikeudet 1.10.2020 alkaen

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti perua aikaisemman päätöksensä ja myöntää alla yksilöidylle Danske Bank Oyj:n tilille seuraaville henkilöille tilinkäyttöoikeuden todeten samalla, että käyttöoikeutta voi käyttää vain poikkeusoloissa kun sähköinen maksatusjärjestelmä ei ole käytettävissä.

Pankki
Danske Bank Oyj
 
Iban tilinumero
FI54 8000 1900 2422 08
 
BIC
DABAFIHH
 
Tilin nimi
Helsinki/Talpa
 
Tilin laatu
meno - tulo
 
 
 
 
Käyttöoikeus tilin käyttöön
oikeutetuista
Aina kaksi allekirjoittajaa yhtä aikaa
 
 
 
Tilin käyttöön oikeutetut
Toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen
 
Hallintopäällikkö
Päivi Turpeinen
 
vs. Osastopäällikkö
Pasi Rauhaniemi
 alkaen
1.10.2020
 

Danske Bank Oyj:lle toimitetaan tämän päätöksen lisäksi kaikkien tilin käyttöön oikeutettujen nimikirjoitusnäytteet myöhemmin erillisellä liitteellä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 25.3.2020, § 94) luku 11 § 2 kohta 9 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää pankkitilien käyttöoikeudesta ja käytön valvonnan järjestämisestä.

Detta beslut publicerades 16.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja