Ajankohtauskatsaus vuonna 2020, Korkeasaaren eläintarhan säätiö

HEL 2020-012003
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 100 §

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström ja hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin. Paikalla oli myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Vuoden 2020 talousarviotavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020
seuraavat tavoitteet:
Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Kävijämäärä vähintään 500 000.
2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.
3. Energiansäästötavoite 2 % vuodessa.
4. Sekajätteen määrän vähentäminen 3 % vuodessa suhteutettuna
asiakasmäärään.
5. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman toimeenpano.

Korkeasaaren eläintarhan säätiön sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi