Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12764, Huopalahdentien katualue ympäristöineen

HEL 2020-013669
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 202 §

Detaljplan och detaljplaneändring för gatuområdet och området vid Hoplaksvägen (nr 12764)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för vattenområden i 30 stadsdelen (Munksnäs, Gamla Munksnäs) och en detaljplaneändring för park- och gatuområden i 29 stadsdelen (Haga, Södra Haga) samt kvarteret 30048, tomterna 4 och 5 i kvarteret 30096, tomten 4 i kvarteret 30101, tomten 7 i kvarteret 30112, tomten 2 i kvarteret 30118 samt park-, gatu- och vägområden (ett nytt kvarter 30226 bildas) i 30 stadsdelen (Munksnäs, Gamla Munksnäs, Munkshöjden, Näshöjden) enligt ritning nr 12764, daterad 30.5.2023, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Kanslichef Sami Sarvilinna konstaterades vara jävig att delta i behandlingen av ärendet på grund av
generalklausulsjäv (28.1 § 7 punkten i förvaltningslagen).

Förslag om återremiss

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog att stadsfullmäktige återremitterar ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning med följande motivering:

Stadsstyrelsen har beslutat att flytta en spårvagnshållplats till Hoplaksvägen, vilket innebär att de lindar som anges i detaljplanen inte kan planteras som sådana. Detta innebär en konflikt i beslutsfattandet. Staden bör granska på nytt om det tillfartsförbud som följde av spårvagnshållplatsens läge behöver gälla Nestes servicestation.

Detaljplanen bör beredas på nytt så att lindalléerna förblir på sin nuvarande plats och därmed inte behöver fällas och planteras på nytt.

De nuvarande boendeparkeringsplatserna på Hoplaksvägen bör bevaras, eftersom cyklister redan kan ta sig fram smidigt på parallella gator utan extra arrangemang.

Antalet bilplatser i planen bör anges som ett minimum, inte som ett maximum.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om återremiss

Ja-röster: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman

Frånvarande: 2
Eva Biaudet, Katri Penttinen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Förslag om förkastande

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog att stadsfullmäktige förkastar beslutsförslaget med följande motivering:

Det finns inte rum för att bygga en spårvägslinje på Hoplaksvägen utan att den nuvarande boulevarden förlorar något av sin parkaktiga karaktär och charm och blir avsevärt sämre fungerande för invånare och företag. I detta avseende är förslaget till detaljplan inte förenligt med 54 § i markanvändnings- och bygglagen.

Infrastrukturersättningarna för en ny spårvägslinje höjer trycket på HRT att höja biljettpriserna.

En tillräcklig konsekvensbedömning av minskningen av boendeparkeringsplatser har antingen inte gjorts eller inte beaktats.

Antalet bilplatser i planen borde ha angetts som ett minimum, inte som ett maximum.

I beslutsfattandet uppstår en konflikt mellan beteckningen för en allé i detaljplanen och spårvagnshållplatsens nya plats.

Nestes servicestation borde inte ha belagts med tillfartsförbud från Paciusgatan.

IBM:s huvudbyggnad borde inte ha skyddats.

Understödd av: Nuutti Hyttinen

4 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om förkastande

Ja-röster: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Nej-röster: 9
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman

Frånvarande: 3
Otto Meri, Katri Penttinen, Maarit Vierunen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning. Stadsstyrelsen har beslutat att flytta en spårvagnshållplats till Hoplaksvägen, vilket innebär att de lindar som anges i detaljplanen inte kan planteras som sådana. Detta innebär en konflikt i beslutsfattandet. Staden bör granska på nytt om det tillfartsförbud som följde av spårvagnshållplatsens läge behöver gälla Nestes servicestation. Detaljplanen bör beredas på nytt så att lindalléerna förblir på sin nuvarande plats och därmed inte behöver fällas och planteras på nytt. De nuvarande boendeparkeringsplatserna på Hoplaksvägen bör bevaras, eftersom cyklister redan kan ta sig fram smidigt på parallella gator utan extra arrangemang. Antalet bilplatser i planen bör anges som ett minimum, inte som ett maximum.

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Ej fullmäktigegrupp
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Penttinen, Katri Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 21 0 0 1
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 2 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 9 0 0

Äänestys 2

Ja: Stadsstyrelsen

Nej: Jag föreslår att beslutsförslaget förkastas. Det finns inte rum för att bygga en spårvägslinje på Hoplaksvägen utan att den nuvarande boulevarden förlorar något av sin parkaktiga karaktär och charm och blir avsevärt sämre fungerande för invånare och företag. I detta avseende är förslaget till detaljplan inte förenligt med 54 § i markanvändnings- och bygglagen. Infrastrukturersättningarna för en ny spårvägslinje höjer trycket på HRT att höja biljettpriserna. En tillräcklig konsekvensbedömning av minskningen av boendeparkeringsplatser har antingen inte gjorts eller inte beaktats. Antalet bilplatser i planen borde ha angetts som ett minimum, inte som ett maximum. I beslutsfattandet uppstår en konflikt mellan beteckningen för en allé i detaljplanen och spårvagnshållplatsens nya plats. Nestes servicestation borde inte ha belagts med tillfartsförbud från Paciusgatan. IBM:s huvudbyggnad borde inte ha skyddats.

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Ej fullmäktigegrupp
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Penttinen, Katri Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 19 0 0 3
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 2 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 9 0 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanens centrala innehåll

Projektet är en del av planeringen av Västra boulevardstaden (Vichtisvägen – Hoplaksvägen). Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller en del av Hoplaksvägen mellan Munksnäs bro och Gamla chaussén, tre tomter som gränsar till Hoplaksvägen och tomter för affärsbyggnader på Datagränden 2 och 4.

Den nya s.k. snabbspårvägen i västra Helsingfors (tidigare snabbspårvägen på Vichtisvägen) kopplar områdets spårvägstrafik samman i ett nätverk och ökar kollektivtrafikens servicenivå på området. Detaljplaneprojektets viktigaste mål är att möjliggöra byggande av en snabbspårväg längs Hoplaksvägen. Detaljplanen skapar också förutsättningar för markanvändning i områdets omgivning: Hoplaksvägen får en ny linje vid Åboledens anslutning, som formas om, så att det går att placera kompletterande bostäder och verksamhetslokaler längs vägen. Dessutom skyddar detaljplanen IBM:s före detta huvudkontor och gör det möjligt att placera lokaler för företag inom olika branscher samt lokaler för utbildning och småbarnspedagogik i byggnaden. Byggnaden ska vara en del av en attraktiv koncentration av arbetsplatser som byggs i området senare.

Målet är att Hoplaksvägen blir en boulevardaktig gata där trafiken fungerar och som samtidigt är så trivsam och grön som möjligt. På platserna avsedda för gångtrafik och vistelse satsar staden på stadsbildmässiga lösningar. Hållplatserna för snabbspårvägen och bussar koncentreras i en öppen plats med befintliga och blivande butiksbyggnader vid kanterna. I följande detaljplaneprojekt kommer staden anvisa nybyggnad vid Hoplaksvägen. Det första detaljplaneprojektet (västra sidan av Näshöjden) påbörjades vid ingången av 2023.

I samband med detaljplanen har det utarbetats en trafikplan (ritningarna nr 7247–7249) där lösningar anges för att organisera alla trafikformer på detaljplaneområdet och delvis på de områden som är funktionellt sammankopplade med det. De viktigaste nya lösningarna i trafikplanen gäller den bana som går längs östra sidan av Hoplaksvägen och arrangemangen för snabbspårvägen längs Hoplaksvägen. I trafikplanen anges dessutom lösningar bland annat för områdena vid Åboledens anslutning och Stentorpsplatsen.

Beslut som detaljplanen bygger på

I Generalplanen 2016 för Helsingfors anges Hoplaksvägens södra ända som en huvudgata och dess norra ända som en stadsboulevard. Hoplaksvägens kanter är i huvudsak innerstadsområde (C2) och till en liten del bostadsdominerat område (A2). Vid den västra grönkorridoren sträcker sig beteckningen om rekreations- och grönområde ända fram till Hoplaksvägen. Längs Hoplaksvägen går kollektivtrafikens snabba stamförbindelse (snabbspårvägen) och ett stambanenät för snabb cykeltrafik (bannätverket). Den detaljplaneändring som nu har utarbetats stämmer överens med Generalplan 2016 för Helsingfors.

Beteckningen om stadsboulevard i Generalplanen 2016 för Helsingfors i fråga om Åboleden har upphävts genom högsta förvaltningsdomstolens beslut. För Åboleden och områdena i kanten av den gäller en generalplan från 2022 i vilket planeringsområdet anges som ett område som domineras av flervåningshus (boende/verksamhetslokaler). Åboleden i sig är betecknad som en (underjordisk) motortrafikled. Den detaljplan som nu har utarbetats stämmer överens med Generalplanen 2002.

I Helsingfors underjordiska generalplan 2021 har Åboleden en beteckning om riktgivande planerade trafiktunnlar som börjar från västra sidan av bron vid Professorvägen. Tvärs över Hoplaksvägen finns en beteckning om nuvarande underjordiska utrymmen och tunnlar. Den detaljplan som nu har utarbetats stämmer överens med Helsingfors underjordiska generalplan för 2021.

Detaljplanen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål bland annat genom att:

 • göra det möjligt att bygga en snabbspårväg längs Hoplaxvägen som en del av genomförandet av en nätverksstad för spårtrafik
 • frigöra mark för byggnad på de nuvarande väg- och gatuområdena vilket möjliggör byggnad av nya bostäder och verksamhetslokaler vid goda kollektivtrafikförbindelser, i synnerhet spårvägsförbindelser,
 • förbättra stadsmiljöns kvalitet, i synnerhet trivsamheten vid norra ändan av Hoplaksvägen, med detaljplanebeteckningar och bestämmelser som styr in mot högklassiga lösningar i byggandet av gator och öppna platser
 • möjliggöra alla transportformers funktionsduglighet och en smidig koppling till varandra bland annat genom att koncentrera hållplatser för snabbspårtrafik och bussar samt cykelparkeringsplatser och stadscykelstationer vid öppna platser
 • förbättra förhållandena för fotgängare och cyklister och främja utveckling av bland annat bannätverket
 • möjliggöra placering av företag inom olika branscher och lokaler för utbildning och småbarnspedagogik i före detta IBM:s huvudkontor som en del av den attraktiva koncentration av arbetsplatser som byggs i området senare.

Stadsmiljönämnden godkände 19.6.2019 dispositionsplanen för boulevardstaden vid Vichtisvägen och Hoplaksvägen som underlag för den fortsatta planeringen.

Föredraganden konstaterar att stadsmiljösektorn har fört förhandlingar med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen i Nyland) om att förbättra anslutningen mellan Åboleden och Hoplaksvägen och om att ändra Skogsbackavägen till en gata. Avsiktsförklaringen som förhandlades fram skulle göra det möjligt för vägplaneringen och planläggningen för området vid anslutningen mellan Åboleden och Hoplaksvägen att framskrida i enlighet med avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) i Helsingforsregionen och samtidigt avtala om principerna, metoderna och tidsplanen för att lägga ner Skogsbackavägen som en landsväg och ändra den till en gata. Avsiktsförklaringen har beretts för behandling vid stadsstyrelsen (diarienummer 2023-006313) med hänvisning till beredning av denna detaljplan.

Områdets förutsättningar och nuläge

För området gäller tre detaljplaner från 1950–2016. Området omfattar gatu-, väg-, vatten- och parkområden, områden för idrotts- och rekreationsanläggningar samt kvartersområden för byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS), affärsbyggnader (KL), kontorsbyggnader (KT) och servicestation (LH, AM) i den gällande detaljplanen. Ett område vid norra kanten av Munksnäs bro får detaljplan.

Helsingfors stad äger största delen av planeringsområdet. Staten besitter området vid Åboleden med vägrätt. Tomterna på Datagränden 2 och 4 är i privat ägo.

Detaljplanen har utarbetats på initiativ av staden och på ansökan av ägaren till fastigheten på Datagränden 2. Innehållet i detaljplanen har förhandlats fram med sökanden.

Detaljplanens kostnader

Detaljplanen medför följande kostnader för staden; kostnaderna i kostnadsnivå för september 2022, vilket motsvaras av poängtalet 125,31 för Jordbyggnadskostnadsindexet(2015=100), moms 0 %.

Grundberedning
12 400 000 €
Gatu- och parkkonstruktioner
21 240 000 €
Broar
5 820 000 €
Andra konstbyggnader
110 000 €
Rivningsarbeten
120 000 €
Spårväg
18 510 000 €
Fjärrvärme och nedkylning
570 000 €
Vattenförsörjning
12 310 000 €
Annan kommunalteknik
2 540 000 €
TOTALT
73 600 000 €

Detaljplanen medför ingen avsevärd nytta för de privata markägarna och det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med markanvändningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 26.4.2021 (§ 310).

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med olika parter inom stadsmiljösektorn samt med följande parter:

 • Helen Ab
 • Helen Elnät Ab 
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning
 • Trafikledsverket
 • NTM-centralen i Nyland
 • fostrans- och utbildningssektorn
 • kultur- och fritidssektorns stadsmuseum
 • social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Myndigheternas ställningstaganden till programmet för deltagande och bedömning gällde bland annat snabbspårvägens betydelse, busstrafikens smidighet, beaktande av avloppstunnlar och vattenförsörjningslinjer i området, bevarande av byggandets skikt och karaktär, som liknar en parkgata, i området som en del av den nya helheten.

Frågorna i ställningstagandena har beaktats i detaljplanearbetet bland annat genom att förhandla med HRT om de trafiklösningar som kommer att ändra, utarbeta en kommunalteknisk översiktsplan för området med HRM samt bevara den parkgatliknande karaktären av Hoplaksvägens södra ända med hjälp av detaljplanebeteckningar och detaljplanebestämmelser.

Åsikter

Åsikter om programmet för deltagande och bedömning gällde bland annat trafikens smidighet i framtiden, företagens verksamhetsförutsättningar, parallella gator i Hoplaksvägens södra ända, sk. sidofiler, idrottsplanen i Stentorpsparken och försämringen av naturen och människans levnadsförhållanden. Det kom in 12 skriftliga åsikter. Bemötandena till åsikterna presenteras i rapporten om växelverkan.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 9.1–7.2.2022, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Ett brev om att detaljplaneförslaget hålls framlagt skickades till markägare bosatta i en annan kommun.

Det gjordes 10 anmärkningar mot detaljplaneförslaget. Påpekandena i anmärkningarna gällde bland annat behovet av att ändra Hoplaksvägen till en boulevard (bl.a. de nya sträckningarna och snabbspårvägsprojektet), gång- och cykeltrafikens smidighet, tillgängligheten av spårvagnshållplatserna vid Munksnäsplatsen, servicestationstomtens funktionalitet och tjänsternas tillräcklighet.

Följande aktörer lämnade in utlåtanden: Helen Elnät Ab, HRT, HRM, NTM-centralen i Nyland och stadsmuseet.

Påpekandena i utlåtandena gällde bland annat nedgrävningen av en kraftledning som ligger i området, tillgängligheten av kollektivtrafikshållplatserna, flyttningarna av ledningar för vattenförsörjningen, beaktandet av en avloppstunnel som löper igenom området, bullerbekämpningen, trafiksystemet, klimateffekterna samt värnandet av områdets kulturhistoriska och landskapsmässiga värden.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn och fostrans- och utbildningssektorn meddelade att de inte har någonting att yttra om förslaget.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som har framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I plankartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter. NTM-centralens representanter har blivit hörda per e-post om ändringar i samt beteckningar och bestämmelser om bullerbekämpning som gäller detaljplanens kvartersområde KTY-1, innehållet av beteckningen om ett gårdsdäck samt beaktandet av luftkvalitetsolägenheter. Staden har kommit överens om ändringarna på tomten på Datagränden 2 med fastighetens ägare.

Närmare motiveringar

Motiveringen till detaljplanen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stadsstyrelsen förutsätter att den spårvagnshållplats som föreslogs till Paciusgatan flyttas vid den fortsatta planeringen, i såväl gatuplanen som trafikplanen, till Hoplaksvägens södra ända varvid hållplatsen på Munksnäs allén förblir i bruk.

Stäng

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 511

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) vesialueiden asemakaavan ja 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) puisto- ja katualueiden ja 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki) korttelin 30048, korttelin 30096 tonttien 4 ja 5, korttelin 30101 tontin 4, korttelin 30112 tontin 7, korttelin 30118 tontin 2 sekä puisto-, katu- ja tiealueiden asemakaavan muutoksen (muodostuu uusi kortteli 30226) 30.5.2023 päivätyn piirustuksen nro 12764 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kaupunginhallitus edellyttää, että Paciuksenkadulle esitetty raitiovaunupysäkki siirretään jatkosuunnittelussa, niin katusuunnitelman kuin liikennöintisuunnitelman osalta, Huopalahdentien eteläpäähän jolloin Munkkiniemen puistotien pysäkki jää myös käyttöön.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä (hallintolaki 28.1 § 7 kohta)

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Uusi kolmas kappale päätösehdotukseen:

Kaupunginhallitus edellyttää, että Paciuksenkadulle esitetty raitiovaunupysäkki siirretään jatkosuunnittelussa, niin katusuunnitelman kuin liikennöintisuunnitelman osalta, Huopalahdentien eteläpäähän jolloin Munkkiniemen puistotien pysäkki jää myös käyttöön.

Kannattaja: Sari Sarkomaa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

14.08.2023 Pöydälle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2021

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.05.2023 § 309

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 30.5.2023 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12764 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaava koskee 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) vesialueita. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) puisto- ja katualueita ja 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki) korttelia 30048, korttelin 30096 tontteja 4 ja 5, korttelin 30101 tonttia 4, korttelin 30112 tonttia 7, korttelin 30118 tonttia 2 sekä puisto-, katu- ja tiealueita (muodostuu uusi kortteli 30226).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Kiinteistö Oy Tietokuja 2: 6 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Suvi Tyynilä, arkkitehti Nina Välkepinta-Lehtinen, projektinjohtaja Anton Silvo, liikenneinsinööri Markus Ahtiainen, arkkitehti Ulla Jaakonaho, erityisasiantuntija Anu Haahla ja maisema-arkkitehti Harald Arlander. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen@hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen@hel.fi

Anton Silvo, projektipäällikkö, puhelin: 310 37489

anton.silvo@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Nimistötoimikunta 15.03.2023 § 30

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Luvianpuisto – Luviaparken

(puisto) Perustelu: Ryhmänimi (maakunnat, kaupungit ja pitäjät; Satakunnan paikannimet). Luvia on entinen kunta, joka on ollut vuoden 2017 alusta osa Eurajoen kuntaa.

Naantalinpuisto – Nådendalsparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (maakunnat, kaupungit ja pitäjät; Länsi-Suomen kaupungit; Varsinais-Suomen paikannimet); liitynnäinen (Naantalintien mukaan).

10.11.2021 Käsitelty

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2021

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2023 § 9

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12764 pohjakartan kaupunginosissa 29 Haaga, 30 Munkkiniemi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12764
Kaupunginosat: 29 Haaga, 30 Munkkiniemi
Kartoituksen työnumero: 30/2021
Pohjakartta valmistunut: 26.1.2023 uusinta (ensitilaus 2021)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.12.2022 § 65

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2021

Lisätiedot

Kari Rajala, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 09 310 31976

kari.rajala@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 7.2.2023

Asemakaavapalvelut / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa koskien Huopalahdentien katualueen ja sen ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 9.1.2023 päivättyä ehdotusta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualue alkaa Munkkiniemen sillalta ja jatkuu Huopalahdentietä pitkin Vanhalle viertotielle. Alueeseen kuluu 29. kaupunginosan eli Haagan puisto- ja katualueita, Munkkiniemessä kortteli 30048 osoitteessa Huopalahdentie 1, korttelin 30096 tontit 4 ja 5 osoitteessa Tietokuja 2 ja 4, korttelin 30101 tontti 4 Ulvilantien varrella, korttelin 30112 tontti 7 osoitteessa Ulvilantie 1 ja korttelin 30118 tontti 2 osoitteessa Huopalahdentie 22 sekä puisto-, katu- ja tiealueita, joiden rajat muuttuvat katu- ja aukioalueiden rajamuutosten seurauksena.

Esillä oleva kaavahanke on osa Läntisen eli Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnittelua, jonka asemakaavoitus etenee 2020-luvun aikana vaiheittain eri osa-alueilla vuonna 2019 kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien kaavarungon periaatteiden mukaisesti. Esillä olevan kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa pikaraitiotien rakentaminen Huopalahdentielle sekä linjata Huopalahdentie niin, että sen varrelle on sijoitettavissa täydentävää asuin- ja toimitilarakentamista. Huopalahdentiestä tavoitellaan ilmeeltään mahdollisimman viihtyisää ja vehreää, bulevardimaista katua. Länsi-Helsingin raitiohankkeen alueelle (Kannelmäestä kantakaupunkiin) on laadittu laatukäsikirja, Design Manual, joka valmistui keväällä 2022. Design Manual on työkalu hankkeen laatutason ohjaukseen raitiotien jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa. Uuden pikaraitiotien ja bussien pysäkit suunnitellaan keskitettäväksi Huopalahdentien varrelle sijoittuvien kolmen aukion yhteyteen. Aukioista Munkkiniemen aukio on jo olemassa ja lisäksi rakennetaan kaksi uutta aukiota: Kivitorpanaukio Turunväylän liittymän eteläpuolelle ja Munkkivuoren ostoskeskuksen aukio uudistettavan keskuksen koilliskulmaan. Tavoitteena on myös keskittää alueelle tulevaisuudessa rakennettavat uudet kivijalkaliiketilat aukioiden ympäristöön. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa virkistys- ja viheryhteyttä Talin liikuntapuiston ja Kangaspellonpuiston välillä alikulku- ja katujärjestelyratkaisuilla.

Esillä oleva asemakaavahanke on uuden pikaraitiotien toteuttamisen mahdollistava ns. katukaava, eikä se sisällä uusien rakennusten rakentamista mahdollistavia rakennusoikeuksia ja -aloja. Raitiovaunuliikenteelle varatulle alueelle on pääosin annettu seuraava määräys: ”Raitiovaunuliikenteelle varattu katualueen osa, joka tulee toteuttaa vehreänä ja lajistoltaan monipuolisena viherratana. Sijainti ohjeellinen.” Huopalahdentietä nykyisin reunustavien puurivien mukaisesti asemakaavaan on merkitty: ”Säilytettävä tai istutettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi. Puuriviä tulee hoitaa siten, että sen maisemallinen merkitys ympäristölle säilyy. Munkkiniemenaukion ja Kivitorpanaukion välisellä Huopalahdentien osuudella puulajina tulee olla puistolehmus.” Lisäksi useita olevia puita kaava-alueen eri puolilla on merkitty säilytettäväksi ja tarvittaessa uudistettavaksi puuksi. Huopalahdentien varrelle ja kortteliin 30096 on osoitettu myös puin ja pensain istutettavia alueen osia. Kivitorpanaukioiden ja Munkkiniemenaukion ilmettä ohjataan monenlaisin istutuksia, pintamateriaaleja, maaston muotoilua ja jäsentelyä sekä laatutavoitteita sisältävin määräyksin. Myös kaavaehdotukseen merkityille alikuluille ja sillalle on erityisiä ilmettä ja laatua koskevia määräyksiä.

Kaava-alueelle sijoittuu kaksi huoltoaseman korttelialuetta LH, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelurakennusten korttelialue YS, toimitilarakennusten korttelialueita KTY ja KTY-1, joista jälkimmäisellä sijaitsevaan rakennukseen saa sijoittaa toimisto- ja liiketilojen lisäksi opetus-, varhaiskasvatus-, koulutus-, tutkimus-, näyttely-, hotelli-, ravintola-, juhla- ja kokoontumistiloja, liikunta- ja vapaa-ajan tiloja sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamia teollisuus- ja varastotiloja. Korttelialueiden rakennusoikeus säilyy nykyisen mukaisena. Tietokuja 2:ssa eli korttelialueella KTY-1 sijaitseva ns. IBM:n toimitalo on professori Osmo Lapon ja arkkitehti Juhani Westerholmin kahdessa vaiheessa, 1970-luvun lopussa ja vuonna 1985 suunnittelema, moduulipilariruudukkoon perustuva avokonttorirakennus. Rakennukselle on esitetty suojelumerkintää sr-3: ”Kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus, jonka ominaispiirteet on säilytettävä. Rakennusta ei saa purkaa. ”Rakennusala noudattaa olemassa olevan, suojellun, rakennuksen äärireunoja. Tontin rakennusoikeus ja kerrosluku (VI) ovat samat, kuin voimassa olevassa asemakaavassa.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kaupunginmuseo totesi, että suunnittelualue sisältää ja siihen rajautuu historialtaan, rakennuskannaltaan ja ominaisluonteeltaan hyvin erityyppisiä alueita. Munkkiniemen aukio ja Huopalahdentie Munkkivuoreen asti kuuluvat M.G. Stenius Oy:n mailleen tilaaman, arkkitehti Eliel Saarisen vuonna 1915 laatiman Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman mukaisiin aukioihin ja katulinjauksiin. Huopalahdentien linjaus ja Munkkiniemen aukio edustavat alueen varhaisinta, toteutunutta suunnitteluhistoriaa. Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa Munkkiniemen aukealta pohjoiseen suuntaava Keskuspuistotie on esitetty vehreänä puistokatuna. Huopalahdentien nykyinen kaistajako ja istutukset ovat peräisin 1970-luvun alkupuolelta. Kaupunginmuseo totesi, että Huopalahdentien puistokatumaisen ilmeen säilyttäminen on tärkeää ja historiallisesti perusteltua.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä olevassa kaavaehdotuksessa on pyritty erilaisin kaavamääräyksin tukemaan ja varmistamaan Huopalahdentien vehreän puistokatumaisen ilmeen säilyminen. Tämä on alueen ominaisluonteen säilymisen kannalta keskeisen tärkeää. Kaavaselostuksen mukaan kaavaehdotuksessa kadun molemmille reunoille esitetyt puistolehmusrivit muodostuvat säilytettävistä ja istutettavista puista. Osa nykyisistä katupuista pyritään säilyttämään, mutta yksittäisten puiden säilyttämisen edellytykset tarkentuvat vasta tarkemmassa katusuunnitteluvaiheessa. Jo Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmassa esiintyneen Munkkiniemenaukion ja uusien Kivitorpanaukioiden toteutuksen korkeaa laatua ja ilmettä sekä istutuksia koskien on annettu useita määräyksiä, jotka osaltaan tuovat esiin alueiden merkitystä kokonaisuudessa. Koska kyseessä on katukaava, ei suunnittelualueelle juurikaan sijoitu rakennuksia, joihin liittyy vaalimistavoitteita. Sen sijaan suunnittelualueeseen rajautuu useita arvotettuja alueita ja kohteita, joiden säilymisedellytyksiä osana Huopalahdentien arvotettua kaupunkitilaa ja -maisemaa asemakaavan muutoksella tulee tukea. Suunnittelualueella sijaitsevalle IBM:n toimitalolle esitetty sr-3-merkintä on tärkeä ja tarpeellinen. 1970- ja 1980-luvun toimitila-arkkitehtuurin edustavan kohteen suojelumääräys viestii myös nuorempaan rakennusperintöön sisältyvistä, vaalittavista arvoista osana kaupunkitilaa.

Huopalahdentien ja sen ympäristön muutos osaksi bulevardikaupunkia tulee muovaamaan olevaa ympäristöä paikoin huomattavan paljon. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että muuttuvassa ympäristössä säilyy ymmärrys paikan historiasta ja rakentumisen vaiheista. Tämä edellyttää keskeisten historiallisten kerrostumien ja ominaispiirteiden säilyttämistä ymmärrettävänä ja näkyvänä osana uutta kokonaisuutta. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Huopalahdentien katualueen ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotukseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2021

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.09.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 29.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.