Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistöt 91-54-201-12, 91-54-351-2, 91-54-350-1, 91-54-350-4, Vuosaari

HEL 2020-014253
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistöt 91-54-201-12, 91-54-351-2, 91-54-350-1, 91-54-350-4, Vuosaari

Teamchef

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki ei käytä etuostolain (608/1977) mukaista etuosto-oikeuttaan 23.11.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (y-tunnus: 0533297-9) on myynyt Helsingin kaupungin Vuosaaressa sijaitsevat yhteensä noin 13 387 m²:n suuruiset kiinteistöt 91-54-201-12, 91-54-351-2, 91-54-350-1 ja 91-54-350-4 Korkia Tonttirahasto Ky:lle (y-tunnus: 2981595-9).

Päätöksen perustelut

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kaupungin ei ole mielekästä hankkia on yleiskaavan tavoitteiden mukaisia pientalotontteja, lisäksi kaupan voidaan katsoa edistävän alueen asemakaavan mukaista toteutumista. Kohteen kartat ovat liitteenä nro 1.

Toimivalta

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 12 §) mukaan maanhankintatiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Detta beslut publicerades 28.12.2020

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Stäng

Mer information fås av

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Beslutsfattare

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö