Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa, kaupunginkanslian strategiaosaston työsuhteisten työntekijöiden hankintaoikeudet

HEL 2020-014338
Ärendet har nyare handläggningar
§ 39

Kaupunginkanslian strategiaosaston työsuhteisten työntekijöiden hankintavaltuudet

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti oikeuttaa alla mainitut, strategiaosaston työsuhteiset työntekijät toteuttamaan strategiajohtajan vastuulla yksiköiden, tiimien, alatiimien ja elinkaaritiimien hankintoja edellyttäen, että

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Tämä päätös kumoaa strategiajohtajan päätöksen 7.1.2021, § 2.

Yksikkö / Nimike / Tiimi / Alatiimi Hankintaraja, euroa

Kaupunkitietoyksikkö

Tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, Tutkimus- ja analyysit -tiimi
30 000
Tutkimuspäällikkö, Tietopalvelut ja raportit -tiimi  
30 000

Digitalisaatioyksikkö

Tiedolla johtamisen päällikkö, Data ja analytiikka -tiimi
100 000
Palvelupäällikkö, ICT-Asiantuntijapalvelut -tiimi
100 000
Palvelupäällikkö, Digitaaliset palvelut -tiimi, Alustat ja mahdollistajat -alatiimi
100 000
Palvelupäällikkö, Digitaaliset palvelut -tiimi, Ohjelmisto- ja yhteiskehittämisen tuki -alatiimi
100 000
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta, Tietoliikenne- ja kyberturvapalvelut -alatiimi
100 000
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta, Palvelin-, konesali- ja kapasiteettipalvelut -alatiimi
100 000
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta, Elinkaaripalvelut - alatiimi
100 000
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta, Tukipalvelut -alatiimi
100 000
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta, Sovelluspalvelut -alatiimi  
100 000
Tiimipäällikkö, Digitaalinen perusta, Elinkaaripalveluiden -alatiimi, Laitteiden elinkaarihallinta -elinkaaritiimi
50 000
Tiimipäällikkö, Digitaalinen perusta, Elinkaaripalveluiden -alatiimi, Puhelinpalveluiden elinkaarihallinta -elinkaaritiimi
50 000

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (16.3.2022, § 62; 12 luku, 1 §, 2 momentti, 2 kohta) ja kaupunginkanslian toimintasäännön (KP 25.4.2022, § 97) mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku, 8 §, 3 kohta).

Detta beslut publicerades 28.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 09 310 36121

merja.lehikoinen@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mikko Rusama
digitalisaatiojohtaja