Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 2, läntinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2021

HEL 2021-000414
§ 12

Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta alue 2, toimipisteiden määräaikainen sulkeminen 14.5.2021

Chefen för småbarnspedagogik område 2

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2 päätti sulkea määräaikaisesti
seuraavan toimipisteen:

Toimipiste
Suljettu
Peruste
Leikkipuisto Ida
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä
Leikkipuisto Laurinniitty
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Detta beslut publicerades 22.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Mia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 56252

janica.koski@hel.fi

Beslutsfattare

Keijo Räikkönen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2