Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 6, kaakkoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2021

HEL 2021-000416
§ 11

Varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 6, toimipisteen määräaikainen sulkeminen 30.4.2021

Chefen för småbarnspedagogik område 6

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavan
toimipisteen:

Toimipiste
Suljettuna
Perustelut
rppk Laivapuisto
30.4.2021
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa
viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää
oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden
sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Detta beslut publicerades 30.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Jonna Vallittu, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 62417

jonna.vallittu@hel.fi

Beslutsfattare

Sanna Haapanen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6