Vahingonkorvaus, taloudellinen vahinko, syksy 2020

HEL 2021-000770
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 207 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Stadsmiljönämnden

Detta beslut publicerades 16.02.2024

Stäng