Aamukouluasia, kansainvälinen energiahaastekilpailu

HEL 2021-002215
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 160 §

Aamukouluasia: kansainvälisen energiahaastekilpailun tilannekatsaus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere ja projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Pormestari lanseerasi kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen 3.4.2019 Helsinki Symposiumin yhteydessä. Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla Helsingin lämmityksessä käytettävä kivihiili voidaan korvata ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 (§ 114) myöntää kilpailun järjestämiseen enintään 470 000 euroa ja voittajapalkinnon maksamiseen miljoona euroa. Kilpailu käynnistyi 27.2.2020.

Kilpailuun osallistui yhteensä 252 joukkuetta eri puolilta maailmaa. Jatkoon valittiin kymmenen lupaavinta ehdotusta, joita finaaliin selvinneet joukkueet jalostivat yhteiskehittämisvaiheessa. Joukkueet jättivät lopulliset kilpailutyönsä tammikuussa 2021.

Kilpailun kansainvälinen tuomaristo on arvioinut kilpailutyöt. Tulokset julkistetaan maaliskuussa 2021. Kilpailun kautta saatujen ratkaisujen lisäksi kilpailuprosessi on tuonut kaupungille merkittäviä muita oppeja hyödynnettäväksi kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen edistämisessä.

Asiantuntijana osallistuvat projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere ja projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen.

Stäng

Detta beslut publicerades 17.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi