Ohje, vuosilomat, kaupunginkanslia

HEL 2021-002819
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Vuosilomaohje

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa liitteenä olevan vuosilomaohjeen.

Päätöksen perustelut

Vuosilomaohjetta on päivitetty lisäämällä siihen lomarahan vaihtamista vapaaksi koskeva kohta 8.1. linkityksineen sekä tehty luettavuutta helpottavia teknisiä muutoksia.

Detta beslut publicerades 05.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Vuosilomaohje 5.3.2021

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.