Talousarvioaloite, 70- plus senioreille kertalippu puoleen hintaan

HEL 2021-002868
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 22. / 487 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee kertalipun myymistä puoleen hintaan 70- plus senioreille

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kunnassa. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista, alennusryhmistä ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Nykyisin aikuisten AB-vyöhykkeen 30 päivän kausilippu maksaa 62,70 euroa ja kertalippu 2,80 euroa. Kausilippu tulee edullisemmaksi käyttää, jos kuukaudessa tekee joukkoliikenteessä yli 22 matkaa. 70 vuotta täyttäneet saavat kausilipuista 45 %:n alennuksen, joten 30 päivän lippu maksaa 34,50 euroa. Vastaavalla alennuksella kertalipun hinnaksi muodostuisi 1,54 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli myös alennuslippuja kokouksessaan 17.8.2021, jossa lautakunta antoi lausunnon HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnossaan lautakunta totesi, että alennusryhmille myönnettyjen alennusten ulottamista kertalippuihin tulee selvittää. Kaupunginhallitus antaa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024 syyskuun alussa lopullisen Helsingin kaupungin lausunnon.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Talousarvioaloite

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 2 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 3.3.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

”70- plus senioreille kertalippu puoleen hintaan.

Ikäihmiset liikkuisivat mielellään kodin ulkopuolella, mutta kaikilla ei ole varaa ostaa kausilippua, jos HSL:n matkoja on vain muutama kuukaudessa. Siksi olisi tärkeää, että HSL möisi senioreille myös kertalippuja puoleen hintaan.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 452

Stäng

Detta beslut publicerades 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 09 310 37121

markku.granholm@hel.fi