Talousarvioaloite, Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjaus

HEL 2021-002881
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 437 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloitteesta koskien Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjausta.

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut esittää vuosittain omat investointitarpeensa kaupunkiympäristön toimialalle, joka toteuttaa ne esityksen mukaisesti.

Liikuntapalveluilla on meneillään palvelustrategiatyö, jonka yhteydessä arvioidaan, miten kaupunki osallistuu talviuinnin mahdollistamiseen. Työssä arvioidaan muun muassa sitä, miten seuroja tuetaan ja korjataanko esimerkiksi laitureita. Laiturista on teetetty kuntoarvio ja se on korjauksen tarpeessa.

Palvelustrategiatyön pohjalta kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta ottaa kantaa siihen, miten talviuinnin mahdollistamiseen osallistutaan. Talousarvioon ei esitetä varattavan määrärahaa ennen kuin asiaan on otettu kantaa.

Laiturin ja sinne johtavan polun kunnostaminen ei sisälly ensi vuoden talousarvioehdotukseen. Tämä vastaus on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa.

Stäng

Talousarvioaloite

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara on tehnyt 3.3.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Lauttasaaren Ryssänkärjessä on legendaarinen meriuimala Humaus, jonka laiturit ovat pahasti rapistuneet. Uimala on etenkin senioreiden mutta myös nuorempien lauttasaarelaisten käytössä kesät talvet. Laituri ja Humauksen huvilasta sinne johtava, laudoilla päällystetty polku on kulunut ja vaarallinen. Ehdotan niiden korjaamista."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 09 310 26093

paula.hurme@hel.fi