Talousarvioaloite, Teatteritoimintaan soveltuvia kevyitä näyttämörakennelmia isoihin puistoihin

HEL 2021-002900
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 21. / 451 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta koskien teatteritoimintaan soveltuvia kevyitä näyttämörakenteita isoihin puistoihin

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa teatteritoimintaa isoissa puistoissa ja tukee sen mahdollistamista puistorakentamisen keinoin. Sen sijaan toimiala ei kannata ehdotusta teatteritoimintaan soveltuvien näyttämörakenteiden rakentamisesta puistoihin.

Teatteritoiminta tarvitsee esiintymislavan lisäksi useimmiten muitakin fasiliteetteja kuten pukeutumis- ja saniteettitilat esiintyjille, varaston mahdollisille lavastus- ja tarpeistoelementeille sekä sähköpisteen tapahtumasähköä varten.

Pääsääntöisesti nykyiset puistojen ja aukioiden tapahtuma-alueet on toteutettu palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tapahtumia vähillä kiinteillä rakenteilla, jotka saattaisivat rajoittaa alueiden käyttöä. Mahdolliset esiintymislavat ja -katokset tuodaan paikalle tapahtuman järjestäjän toimesta tapahtuman ajaksi. Mikäli kaupunki haluaa panostaa myös pysyvien näyttämörakenteiden pystyttämiseen ja ylläpitoon sekä niiden erilliseen vuokraamiseen esim. OmaStadi-hankkeena, kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelu on valmis etsimään niille sijoituspaikat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuus on valmis antamaan asiantuntemustaan näyttämörakenteiden sekä toiminnan edellyttämän koordinoinnin suhteen.

Alppipuistossa on pieniä esityksiä mahdollistava kiinteä katettu esiintymislava. Siinä on ollut kesäisin pääsääntöisesti musiikkitoimintaa (konsertteja barokkimusiikista bluesiin). Maexmontaninpuistossa on esiintymislava ilman kattoa. Monessa muussakin puistossa on esiintymisiä tukevia rakenteita kuten matalilla muureilla tuettuja tasoja.

Kevyet näyttämörakenteet eivät sisälly kaupunkiympäristön eivätkä kulttuurin ja vapaa-ajan talousarvioehdotukseen. Myöskään puistoissa tapahtuvan kesäteatterin koordinointi tai koordinoinnin organisointi ei sisälly kulttuurin ja vapaa-ajan talousarvioehdotukseen.

Stäng

Talousarvioaloite

Valtuutettu Arja Karhuvaara on tehnyt 3.3.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

”Teatteritoimintaan soveltuvia kevyitä näyttämörakennelmia isoihin puistoihin

Covid 19 on aiheuttanut helsinkiläisille esittävän taiteen ryhmille, laitosteattereille ja freelancereille isoja ongelmia liiketoiminnan säilyttämisessä ja taiteilijoiden työllistämisessä. Ulkona toteutuvan kesäteatteritoiminnan perinteet ovat Helsingissäkin vahvat, joten senkin toiminnan soisi laajenevan nykyisestä myös Helsingin isoihin puistoihin. Corona-aikana etäisyydet ja ihmismäärät voitaisi näin järjestellä esitystoiminnan mahdollistaviksi.

Esitänkin, että kaupunki tutkii mahdollisuuden varata rahaa vuodelle 2022 kokeiluun kevytrakenteisten näyttämörakenteiden pystyttämiseen joihinkin isommista puistoista (Kaisaniemi, Kaivopuisto, Kaup.teatterin läheinen Tarja Halosen puisto, Sinebrychoffinpuisto, Roihuvuoren kirsikkapuisto) ja niiden vuokraamiseen esiintyjäryhmien ja jopa laitosteattereiden käyttöön. Samalle alueelle voisi syntyä toimintaa myös väliaikatarjoilun ja tuolien vuokraamisen ympärille.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38586

tomas.palmgren@hel.fi

Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 09 310 70137

ulla.laurio@hel.fi