Talousarvioaloite, liikennekaupunkitoiminta aktivoitava liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia

HEL 2021-002903
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 24. / 454 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta koskien liikennekaupunkitoiminnan aktivoimista liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.10.2015. Ohjelma sisältää toimenpiteen, jonka mukaan ”laaditaan tarveselvitys toisen liikennekaupungin perustamisesta Itä-Helsinkiin”. Tarveselvitys on valmistunut vuonna 2018 kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan nuorisopalvelujen laatimana. Selvityksen mukaan toiminnan kustannukset nykyisessä Laakson kaupunginosassa sijaitsevassa Lasten liikennekaupungissa olivat vuonna 2016 noin 220 000 euroa. Lisäksi liikennetoimintaa järjestetään kahdella moottorihallilla ja kahdella mopohallilla.

Tarveselvityksessä on todettu, että kysyntää liikennekaupungin tarjoamalle toiminnalle on enemmän kuin nykyisen liikennekaupungin resursseilla on mahdollista tarjota. Tarveselvityksessä pidetään uuden liikennekaupungin perustamista Itä-Helsinkiin perusteltuna. Aluetta on kartoitettu vuoden 2018 selvityksessä kaupunkiympäristön toimialan alueellisen suunnittelun toimesta. Sopivimpia mahdollisia paikkoja kartoituksen mukaan ovat alueet Kivikon, Myllypuron, Vuosaaren ja Laajasalon liikuntapuistojen yhteydessä tai Sarvaston aluepuiston yhteydessä.

Uusi liikennekaupunki tarvitsee riittävän ison ulkotilan käytännön harjoittelua varten sekä sisätilat luokkaopetusta ja välineiden huoltoa varten, varastotilat sekä sosiaalitilat henkilökunnalle. Nykyisen liikennekaupungin ulkotila on noin 2000 ja sisätila 156 neliömetriä. Sisätilojen lisäksi on käytössä kaksi ulkovarastoa välineiden säilytykseen. Tämän suuruinen tila olisi uudelle liikennekaupungille myös riittävä. Kaupunkiympäristön toimialan kartoituksessa on huomioitu yllä mainittu tilan tarve.

Ylläpitokustannukset eli kaikki toimintaan tarvittavat resurssit, myös henkilöstöresurssit, tulisi sisällyttää kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan budjettiin. Loma-aikojen toimintoja lukuun ottamatta nuorisopalvelut tuottaa kohdennettua palvelua kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, esikouluryhmille ja koululuokille. Nuorisopalvelujen toteuttaessa palvelua kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle olisi perusteltua, että toiminnan ylläpitokustannukset jaettaisiin toimialojen kesken. Vastaavia malleja, joissa nuorisopalvelut tuottaa palvelua kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kustannuksia jyvitetään toimialojen kesken, on jo olemassa. Kaupungin työntekijöiden lisäksi toiminnan toteuttamisessa voivat olla mukana eri liikennealan järjestöt sekä vapaaehtoiset työntekijät. Uuden liikennekaupungin vastuutahona tulisi olemaan nuorisopalvelut.

Liikennekaupungin rakentaminen toteutettaisiin kaupunkiympäristön toimialan puisto- ja viheralueinvestointien määrärahasta. Nykyisten määrärahojen puitteissa investointia ei ole mahdollista toteuttaa lähivuosina. Hanke ei sisälly vuoden 2022 talousarvioehdotukseen. Hanke vaatisi toteutuakseen erillisen määrärahan investointiohjelmaan. Lisäksi liikennekaupunkitoiminnan ylläpitoon (henkilöstöresurssit ym.) pitäisi osoittaa rahoitus kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Stäng

Stäng

Talousarvioaloite

Valtuutettu Arja Karhuvaara on tehnyt 3.3.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

"Esitän, että kaupunki varaa vuoden 2022 budjettiin määrärahan liikenneopetusta antavan liikennepuiston perustamiseen itäiseen Helsinkiin. Keskustassa olevan liikennepuiston lisäksi tarvitaan muitakin liikennesääntöjä ja pyöräilyn etikettiä opettavia harjoittelualueita, joissa opetusta ja ajoneuvojen hankintaa voisi toteuttaa yhdessä poliisin ja autoilun muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri: 09 31037054

jussi.yliseppala@hel.fi