Talousarvioaloite, Riittävät asukaspysäköintipaikat Helsingin keskustan alueilla

HEL 2021-002911
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 482 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien riittäviä asukaspysäköintipaikkoja Helsingin keskustan alueella

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin keskusta-alueella on uusia projektialueita lukuun ottamatta käytössä asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä. Se on otettu käyttöön 1980-luvulla poliittisella päätöksellä. Järjestelmän tavoitteena on tarjota alueella asuvalle asukkaalle tai sijaitsevalle yritykselle kohtuuhintainen pysäköintimahdollisuus kodin tai yrityksen lähialueella. Tunnus ei takaa pysäköintipaikan saantia. Vaikka tunnuksen hintaa on korotettu runsaasti 2000-luvulla, sen hinta on edelleen matala, noin 1 euro päivätasolla. Tunnuksia onkin keskusta-alueella lunastettu lähes 1,6 kertainen määrä pysäköintipaikkojen määrään suhteutettuna. Tämän lisäksi paikkoja käyttävät myös lyhytaikaiset pysäköijät.

Asukas- ja yrityspysäköintipaikkojen lukumäärissä ei ole viime vuosina tapahtunut merkittävää muutosta. Vuonna 2015 keskusta-alueella vyöhykkeillä A-F oli käytössä 10207 asukas- ja yrityspysäköintipaikkaa ja vuonna 2020 10326. Katualueella tehtävät työt, esimerkiksi kaukolämpötyöt, voivat tilapäisesti vähentää paikkoja käytöstä, mutta työmaat ovat välttämättömiä kaupungin toimivuudelle.

Asukas- ja yrityspysäköintipaikkojen lisäämisen katutilaan estää tilan puute. Katutilasta suuri osa on jo tällä hetkellä pysäköintikäytössä. Katutilaa tarvitaan myös esimerkiksi jalkakäytäviin, katuvihreälle, autoliikenteen välittämiseen, pyöräkaistoille, joukkoliikenteelle, jakelulle sekä kaupunkitilaksi asukkaille ja asioijille.

Helsingin kantakaupungissa on runsaasti yksityisiä pysäköintilaitoksia, joissa on vapaata kapasiteettia myös asukkaiden pysäköinnille. Kaupungilla on käytössä asukaspysäköintialennus pysäköintihalliin. Yksityisillä pysäköintioperaattoreilla on lisäksi omia pysäköintituotteitaan. Yksityiset pysäköintilaitokset tarjoavat korkeampaa palvelutasoa kadunvarsipysäköintiin verrattuna. Auto on säältä suojassa, ja esimerkiksi sähköautoille tarjotaan latausmahdollisuus. Yksityiset pysäköintilaitokset toimivat markkinaehtoisesti, joten hinnalla ne eivät pysty kilpailemaan asukas- ja yrityspysäköintitunnusten kanssa.

Helsingin pysäköintipolitiikkaa valmistellaan parhaillaan, ja se on tarkoitus valmistua ja tulla päätöksentekoon kevään 2022 aikana.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä tarjoaa alueen asukkaalle tai yritykselle edullisen pysäköintimahdollisuuden, mutta vapaata paikkaa ei ole aina saatavilla, koska tunnuksia on monilla alueilla käytössä enemmän kuin paikkoja.

Pysäköintipaikkojen määrää ei ole keskusta-alueella kokonaisuutena vähennetty, mutta työmaat ja erilaiset tapahtumat poistavat paikkoja tilapäisesti käytöstä.

Pysäköintipaikkojen määrän merkittävän lisäämisen katutilaan estää tilan puute, ja katutilaa tarvitaan myös muihin käyttötarkoituksiin. Helsingin kantakaupungissa on runsaasti yksityisiä pysäköintilaitoksia, jotka tarjoavat pysäköintimahdollisuuksia myös asukkaille.

Stäng

Talousarvioaloite

Valtuutettu Mia Nygård-Peltola on tehnyt 3.3.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

"Asukaspysäköintipaikkoja tarvitaan lisää Helsingin keskustan alueilla, erityisesti esimerkiksi Etu-Töölöön sekä Punavuoreen. Asukaspysäköintipaikkoja on vähennetty rankasti, samalla kun hinnoittelua on nostettu. Riittävistä asukaspysäköintipaikoista on huolehdittava Helsingissä jatkossakin, vaikka muitakin liikkumisen edellytyksiä kehitetään."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 449

Stäng

Detta beslut publicerades 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 09 310 37120

juha.hietanen@hel.fi