Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Helsinki oppii kielillä 4 -hanke, Opetushallitus

HEL 2021-003597
Ärendet har nyare handläggningar
§ 44

Valtionavustus kaksikielisen kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen 2021-2022

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtionavustusta suomenkielisen esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeelle ”Helsinki oppii kielillä 4”.

Opetushallitukselta haetaan valtionavustusta kaksikielisen opetuksen kehittämiseen yhteensä 120 000 euroa (asianumero 7/870/2021). Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.8.2021–31.12.2022. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 150 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 30 000 euroa (20 %) katetaan kehittämispalveluiden budjetista.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Satu Koistisen toimialan kehittämisen tuesta toimimaan Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemusten osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on maaliskuussa 2021 julistanut haettavaksi valtionavustusta kaksikielisen opetuksen laajentamiseen yhteensä enintään 842 000 euroa. Hakukelpoisia ovat kunnat, kuntayhtymät tai yksityiset koulutuksenjärjestäjät, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtionavustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen kokonaismenoista. Valtionavustuksella tuettavan hanketoiminnan keskeiset tavoitteet löytyvät tämän päätöksen liitteenä olevasta Opetushallituksen hakuilmoituksesta (Liite 1).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle, jonka tavoitteena on Helsingin kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen pedagoginen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen kasvattaminen sekä lisätä saamenkielisen opinpolun ja viittomakielen näkyvyyttä. Molemmat tavoitteet ovat Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisia. Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu tarkemmin oheisessa valtionavustushakemuksessa (Liite 2).

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Detta beslut publicerades 19.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja