Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoituksen eteläisen yksikön päällikölle

HEL 2021-003791
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Eteläisen yksikön päällikön sijaisten määrääminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että eteläisen alueyksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • tiimipäällikkö       vakanssi 035211
  • tiimipäällikkö       vakanssi 035210
  • johtava arkkitehti vakanssi 513606

Eteläisen alueyksikön yksikön päällikön sijaisena viranhaltijatehtävissä toimii:

  • asemakaavakoordinointi-yksikön yksikön päällikkö

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 25.3.2019 § 7.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 29.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 09 310 37329

marja.piimies@hel.fi

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37233

janne.prokkola@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö