Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavapalvelun läntisen alueyksikön päällikölle

HEL 2021-004259
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavapalvelun läntisen alueyksikön päällikölle

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että läntisen alueyksikön yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- tiimipäällikkö
vakanssi 035198
- tiimipäällikkö
vakanssi 035199
- arkkitehti
vakanssi 512304

Läntisen alueyksikön yksikön päällikön sijaisena viranhaltijatehtävissä toimii itäisen alueyksikön päällikkö.

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 25.3.2019 § 7.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 09.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37285

tuomas.eskola@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö