Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Herttoniemi

HEL 2021-004489
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Konemestarinkatu 8, Herttoniemi, 91-43-54-20

Teamchef

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki ei käytä etuostolain (608/1977) mukaista etuosto-oikeuttaan 24.3.2021 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Helsingin Seppäkortteli Oy (y-tunnus: 3009979-3) on myynyt Helsingin kaupungin Herttoniemessä sijaitsevan noin 10 372 m²:n suuruisen kiinteistön 91-43-54-20 Herttoniemen Korttelipysäköinti Oy:lle (y-tunnus: 3144477-1).

Päätöksen perustelut

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kaupan katsotaan edistävän yleiskaavan tavoitteiden mukaisen asemakaavan toteutumista eikä hankinta ole kaupungin kannalta mielekästä. Kohteen kartat ovat liitteenä nro 1 sekä kauppahintarekisterin yksikkölistaus liitteenä nro 2.

Toimivalta

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 12 §) mukaan maanhankintatiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Detta beslut publicerades 22.04.2021

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Stäng

Mer information fås av

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Beslutsfattare

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö