Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus, tekstin tekninen korjaus

HEL 2021-006239
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 51 §

Arviointikertomuksen 2020 tekstin korjaus

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti tehdä korjauksen arviointikertomuksen 2020 tekstiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunta hyväksyi 13.4.2021 arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja pyysi siitä 25.5.2021 mennessä lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta. Lausuntokierroksen aikana kävi ilmi, että arviointikertomuksen tekstissä ja suosituksessa on käytetty virheellistä termiä, jolla on vaikutusta tarkastuslautakunnan esittämän suosituksen sisältöön.

Arviointiaiheessa Positiivisen diskriminaation määrärahojen vaikutukset peruskouluissa mainitaan, että pd-määrärahoja on jaettu vuonna 2020 ensimmäistä kertaa koulujen ohella myös oppilaaksiottoalueittain. Oikea termi on perusopetusalueittain. Termi on korjattu kolmeen kohtaan arviointikertomuksessa sivulla 36. Korjauksen jälkeen tarkastuslautakunnan suositus on, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee jatkaa positiivisen diskriminaation määrärahojen jakamista myös
perusopetusalueille.

Stäng

Detta beslut publicerades 07.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi