Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Ryhmäaloite, FP, antirasistisen strategian laatimiseksi Helsingille

HEL 2021-007396
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 362 §

Den av Feministiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om utarbetandet av en antirasistisk strategi för Helsingfors

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av Feministiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Mikko Paunio föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning utgående från att:

Följande meningar avlägsnas: "Helsingfors förbinder sig till att genomföra antirasistisk verksamhet enligt det ovan beskrivna och i enlighet med målen i stadsstrategin. Behovet av en separat antirasistisk strategi bedöms i förhållande till rapporteringen av likabehandlingsplanen ”De mänskliga rättigheternas Helsingfors."

De ersätts som följer: "Det finns således inget behov för en separat antirasistisk strategi eller verksamhetsplan".

6 Omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning enligt följande: Följande meningar avlägsnas: "Helsingfors förbinder sig till att genomföra antirasistisk verksamhet enligt det ovan beskrivna och i enlighet med målen i stadsstrategin. Behovet av en separat antirasistisk strategi bedöms i förhållande till rapporteringen av likabehandlingsplanen ”De mänskliga rättigheternas Helsingfors." De ersätts som följer: "Det finns således inget behov för en separat antirasistisk strategi eller verksamhetsplan".

Ja-röster: 66
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Eeva Kärkkäinen, Noora Laak, Heimo Laaksonen, Anna Lemström, Minna Lindgren, Ajak Majok, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Feniks Willamo

Nej-röster: 15
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Seida Sohrabi

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Timo Harakka, Sanna-Leena Perunka, Mirita Saxberg

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Seida Sohrabi understödd av ledamoten Dani Niskanen föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning enligt följande:

Helsingfors stadsfullmäktige beslutar att Helsingfors utreder möjligheten att utarbeta en strategi mot rasism, inte en antirasistisk strategi. Likabehandling och likställdhet ska främjas i Helsingfors. Det främjas dock inte genom antirasism, som är ett laddat begrepp. Antirasism är ett partiskt värde som diskriminerar och gör andra till offer. Antirasism främjar inte rättvisa eller goda etniska relationer, utan det är en del av den diskriminerande woke-kulturen och en ideologi som kallas för intersektionell feminism. Det är kränkande att kalla människor rasifierade. Människan representerar sin egen enda ras vid namnet homo sapiens.

Helsingfors stad ska också i fortsättningen främja likabehandling, lika möjligheter och rättvisa. Det uppnås genom ökad förståelse, respekt och icke-diskriminering. Allt det som skapar mera gott än ont. I det feministiska partiets motion finns mycket gott, som jag instämmer med. Det största problemet är dock orden antirasism och rasifierad. Rasism kan inte motarbetas med tvång, dvs. genom att ålägga åtgärder och skuldbelägga vissa etniska grupper. Ett sådant krav är som att skjuta sig själv i foten, då det uttryckligen ökar rasismen.

Stadens organ ska inte vidta åtgärder för att främja antirasism med stöd av motionen.

7 Omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Helsingfors stadsfullmäktige beslutar att Helsingfors utreder möjligheten att utarbeta en strategi mot rasism, inte en antirasistisk strategi. Likabehandling och likställdhet ska främjas i Helsingfors. Det främjas dock inte genom antirasism, som är ett laddat begrepp. Antirasism är ett partiskt värde som diskriminerar och gör andra till offer. Antirasism främjar inte rättvisa eller goda etniska relationer, utan det är en del av den diskriminerande woke-kulturen och en ideologi som kallas för intersektionell feminism. Det är kränkande att kalla människor rasifierade. Människan representerar sin egen enda ras vid namnet homo sapiens. Helsingfors stad ska också i fortsättningen främja likabehandling, lika möjligheter och rättvisa. Det uppnås genom ökad förståelse, respekt och icke-diskriminering. Allt det som skapar mera gott än ont. I det feministiska partiets motion finns mycket gott, som jag instämmer med. Det största problemet är dock orden antirasism och rasifierad. Rasism kan inte motarbetas med tvång, dvs. genom att ålägga åtgärder och skuldbelägga vissa etniska grupper. Ett sådant krav är som att skjuta sig själv i foten, då det uttryckligen ökar rasismen. Stadens organ ska inte vidta åtgärder för att främjar antirasism med stöd av motionen.

Ja-röster: 62
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Eeva Kärkkäinen, Noora Laak, Anna Lemström, Minna Lindgren, Ajak Majok, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Feniks Willamo

Nej-röster: 13
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Seida Sohrabi

Blanka: 6
Maaret Castrén, Marko Kettunen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Sari Sarkomaa, Maarit Vierunen

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Oona Hagman, Timo Harakka, Sanna-Leena Perunka

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Ärendet återremitteras för ny beredning enligt följande: Följande meningar avlägsnas: "Helsingfors förbinder sig till att genomföra antirasistisk verksamhet enligt det ovan beskrivna och i enlighet med målen i stadsstrategin. Behovet av en separat antirasistisk strategi bedöms i förhållande till rapporteringen av likabehandlingsplanen ”De mänskliga rättigheternas Helsingfors." De ersätts som följer: "Det finns således inget behov för en separat antirasistisk strategi eller verksamhetsplan".

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kärkkäinen, Eeva Keskustan valtuustoryhmä
Laak, Noora Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lemström, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Thomas, Coel Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuominen, Aino Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Willamo, Feniks Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Perunka, Sanna-Leena Liike Nyt Helsinki
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 16 4 0 2
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 11 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 1 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 9 0 0

Äänestys 2

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Helsingfors stadsfullmäktige beslutar att Helsingfors utreder möjligheten att utarbeta en strategi mot rasism, inte en antirasistisk strategi. Likabehandling och likställdhet ska främjas i Helsingfors. Det främjas dock inte genom antirasism, som är ett laddat begrepp. Antirasism är ett partiskt värde som diskriminerar och gör andra till offer. Antirasism främjar inte rättvisa eller goda etniska relationer, utan det är en del av den diskriminerande woke-kulturen och en ideologi som kallas för intersektionell feminism. Det är kränkande att kalla människor rasifierade. Människan representerar sin egen enda ras vid namnet homo sapiens. Helsingfors stad ska också i fortsättningen främja likabehandling, lika möjligheter och rättvisa. Det uppnås genom ökad förståelse, respekt och icke-diskriminering. Allt det som skapar mera gott än ont. I det feministiska partiets motion finns mycket gott, som jag instämmer med. Det största problemet är dock orden antirasism och rasifierad. Rasism kan inte motarbetas med tvång, dvs. genom att ålägga åtgärder och skuldbelägga vissa etniska grupper. Ett sådant krav är som att skjuta sig själv i foten, då det uttryckligen ökar rasismen. Stadens organ ska inte vidta åtgärder för att främjar antirasism med stöd av motionen.

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kärkkäinen, Eeva Keskustan valtuustoryhmä
Laak, Noora Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lemström, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Thomas, Coel Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuominen, Aino Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Willamo, Feniks Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Perunka, Sanna-Leena Liike Nyt Helsinki
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 13 3 5 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 11 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 9 0 0
Stäng

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Feministiska partiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att Helsingfors utarbetar en antirasistisk strategi och handlingsplan.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.

I 5 § i diskrimineringslagen föreskrivs det om myndigheternas skyldighet att främja likabehandling. Myndigheterna ska bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av myndighetens verksamhetsmiljö, resurser och övriga omständigheter. Myndigheten ska också ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Stadsfullmäktige har 13.10.2021 godkänt stadsstrategin ”Läge för tillväxt” för fullmäktigeperioden 2021-2025. Strategin ställer upp mål för hela stadsorganisationen för att främja välfärd hos invånare och förebygga negativa fenomen, såsom fattigdom, brottslighet samt segregation.

I enlighet med strategin har Helsingfors förbundit sig till att främja likabehandling, jämlikhet och mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Helsingfors satsar i sitt servicearbete på att bemöta alla slags människor. Helsingfors utbildar social- och hälsovårdspersonal, undervisningspersonal och andra som arbetar med barnfamiljer att bemöta olika slags familjer ännu mer sensitivt och bland annat att identifiera och ingripa i rasism.

Stadsstyrelsen har 30.8.2021 tillsatt en jämställdhets- och likabehandlingskommitté, vars uppgift är bland annat att i Helsingfors stads verksamhet och tjänster främja likabehandling, följa upp och utvärdera hur dessa förverkligas samt förebygga och undanröja diskriminering i enlighet med de grunder för diskriminering som definieras i diskrimineringslagen.

9.3.2020 godkände stadsstyrelsen likabehandlingsplanen för Helsingfors stads tjänster ”De mänskliga rättigheternas Helsingfors”. Genomförandet av planen ska följas upp och rapporteras till stadsstyrelsen.

Förebyggande av rasism och dess negativa följder har en stor roll i stadsstrategin, i planeringen av stadens tjänster samt i anvisningarna för personalen. Helsingfors förbinder sig till att genomföra antirasistisk verksamhet enligt det ovan beskrivna och i enlighet med målen i stadsstrategin. Behovet av en separat antirasistisk strategi bedöms i förhållande till rapporteringen av likabehandlingsplanen ”De mänskliga rättigheternas Helsingfors”.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 850

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Feministisen puolueen ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Viimeinen lause: ”Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.”

Korvataan lauseella: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Viimeinen lause: ”Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.” Korvataan lauseella: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 10 - 1 (tyhjiä 4).

08.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi