Helsinki-mitalien kustannusten maksaminen 2021

HEL 2021-007463
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 504 §

Vuoden 2021 Helsinki-mitalien kustannusten maksaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2021 kultaisten Helsinki-mitalien arvonlisäverottomat kustannukset 755 010,27 euroa maksetaan talousarvioin kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009). Mitaleiden yhteismäärä 603 kpl.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön annetun määrärahan käytöstä 500 000 euroon asti.

Kansliapäällikkö päätti 17.3.2021 (67 §), että vuonna 2021 hankitaan noin 600 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 736 000 euroa ja että vuoden 2021 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Lisäksi todetaan, että kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009).

Helsinki-mitalit kilpailutettiin vuonna 2020. Kilpailutus perustui 4.9.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön H084-20, Dnro HEL 2020-009836. Helsinki-mitaleiden valmistaminen -hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Kansliapäällikkö päätti 18.11.2020 (254 §) hyväksyä Kultakeskus Oy:n(0414941-9) tarjouksen Helsinki-mitaleiden valmistamisesta neljäksi (4) vuodeksi. Sopimus Kultakeskus Oy:n kanssa on allekirjoitettu 17.12.2020.

Stäng

Detta beslut publicerades 05.07.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36059

leena.mallanen@hel.fi