Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Repossaarentie 19, 91-412-1-9, 91-412-1-12

HEL 2021-008391
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Repossaarentie 19, Laajasalo (kiinteistöt 91-412-1-9 ja 91-412-1-12)

Teamchef

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki ei käytä etuostolain (608/1977) mukaista etuosto-oikeuttaan 23.6.2021 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Sampo Oyj (y-tunnus: 0142213-3) on myynyt Helsingin kaupungin Laajasalossa sijaitsevat yhteensä noin 25 000 m²:n suuruiset kiinteistöt 91-412-1-9 ja 91-412-1-12 roQab Oy:lle (y-tunnus: 2148379-3).

Päätöksen perustelut

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kaupan kohteena on rakennettu loma-/vapaa-ajan kiinteistö eikä sen hankinta ole kaupungin kiinteistöstrategian mukaisesti mielekästä. Kohteen kartat ovat liitteenä nro 1 sekä kauppahintarekisterin yksikkölistaus liitteenä nro 2.

Toimivalta

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 12 §) mukaan maanhankintatiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Detta beslut publicerades 26.07.2021

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Stäng

Mer information fås av

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Beslutsfattare

Timo Laiho
vs. tiimipäällikkö