Valtuustoaloite, lisää yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Helsinkiin

HEL 2021-011258
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 203 §

Liikenneliikelaitoksen lausunto Nina Miettisen valtuustoaloitteesta yhteiskäyttöisten kuormapyörien käyttöönoton edistämiseksi

Direktionen för trafikaffärsverket

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Nina Miettisen valtuustoaloitteesta yhteiskäyttöisten kuormapyörien
käyttöönoton edistämiseksi:

Liikenneliikelaitos (HKL) näkee yhteiskäyttöiset kuormapyörät
varteenotettavana mahdollisuutena ja on kokeillut niiden tarjoamista
pilottihankkeessa Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella 2020. Kokeilun kokemukset olivat positiivisia, käyttömäärät kohtuullisia ja erityisesti perheiden keskuudessa palvelusta pidettiin. Samalla HKL myös totesi, että pidempiaikaisen ratkaisun toteuttaminen vaatii vielä paljon kehittämistä.

HKL tulee selvittämään mahdollisuutta sisällyttää kuormapyörät osaksi kaupunkipyöräpalvelua tai sen yhteyteen palvelun seuraavaa kilpailutusta valmistellessa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuustoaloite

Valtuutettu Nina Miettinen ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 6.10.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Helsinkiläiset tarvitsevat yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä korvaamaan autoliikennettä lyhyillä asiointimatkoilla. Kuormapyöriä tarvitaan erityisesti asuinrakennusten yhteyteen, jotta tavaroita saa kuljetettua kotiovelle saakka.

50 % 1-2 kilometrin matkoista kuljetaan pääkaupunkiseudulla autolla tai auton kyydissä (Henkilöliikennetutkimus 2016). Erityisesti
30-44 -vuotiaat kulkevat lyhyitä matkoja autolla arjen helpottamiseksi (HSL:n liikkumistutkimus 2018). Matkoja kuljetaan autolla esimerkiksi sen takia, että isoja tavaroita, ostoksia, harjoitusvälineitä ja muita arjen asioita on hankala kuljettaa kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteessä. Tavaroiden kuljettaminen edellyttää usein sellaista liikennevälinettä, jolla pääsee suoraan kotiovelta määränpäähän ja takaisin. Autolle on toistaiseksi olemassa vasta vähän vaihtoehtoja, mutta tavarapyörät/kuormapyörät/laatikkopyörät ovat yksi tällainen vaihtoehto.

Kuormapyörät lisäävät arkiliikuntaa sekä vähentävät ilmansaasteita korvatessaan auton juuri sellaisilla matkoilla, joilla tavaroiden kuljettamisen takia kävely tai pyöräily ei muuten olisi mahdollista. Sähköavusteiset kuormapyörät mahdollistavat raskaampienkin tavaroiden tai esimerkiksi usean lapsen kuljettamisen yhtäaikaisesti. HKL on pilotoinut yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella vuonna 2020. Kokeilussa ei kuitenkaan linkitetty kuormapyöriä asuinrakennusten yhteyteen.

Taloyhtiö- sekä talokohtaisia kuormapyöriä voisi pilotoida ja kehittää yhteistyössä esimerkiksi Hekan kanssa. Markkinoilta voisi hakea palvelua, joka tarjoaa kuormapyörät ja niiden huollon. Säilytysratkaisut voisivat olla talokohtaisia, esimerkiksi yksi autopaikka varattuna kuormapyörälle tai säilytys pyörävarastossa. Kuormapyörän varausjärjestelmä voisi olla samantyylinen kuin esimerkiksi kerhotilojen tai pesutupien. Jotta pyöristä pidettäisiin huolta, voisi niillä olla esimerkiksi talokohtainen vastuuhenkilö. Yhteistyötä asukasyhdistysten kanssa kannattaisi myös selvittää.

Kuormapyöriä voisi olla myös kaupunkipyöräjärjestelmän yhteydessä. Siksi kaupunkipyörien seuraavassa kilpailutuksessa tulisi selvittää kuormapyörien lisäämisen mahdollisuus järjestelmän yhteyteen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistää jakamistalouteen perustuvaa kuormapyörien käyttöönottoa selvittämällä mahdollisuudet saada kuormapyöriä asuinrakennusten yhteyteen sekä kaupunkipyöräjärjestelmän yhteyteen, jolloin tavaroiden kuljettaminen ilman autoa helpottuu."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan aloitteesta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.2.2022 mennessä.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Mer information fås av

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi