Tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 informoitavat asiat

HEL 2021-011266
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 109 §

Kaupungin talousarvio ja tilinpäätös sekä konsernin ajankohtaiset asiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset kaupungin talousarviosta ja tilinpäätöksestä sekä kaupunkikonsernin muutoksista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnalle esitellään talousarvion rakennetta ja tilinpäätöksen sisältöä. Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana kaupunkikonsernin muutokset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 rahoitusjohtaja Tuula Saxholm ja talousarviopäällikkö Jani Nevalainen kaupunginkansliasta kertomaan kaupungin talousarviosta ja tilinpäätöksestä, sekä klo 16.30 konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström kaupunginkansliasta kertomaan kaupunkikonsernista ja sen ajankohtaisista asioista.

Stäng

Detta beslut publicerades 10.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi