Vuokraus, tilan määräaikainen vuokraaminen taideprojektin toteutukseen, Vuosaarentie 7, kulttuuri ja vapa-ajan toimiala

HEL 2021-011508
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Toimitilan tilapäinen vuokraaminen Vuosaaresta taideprojektin toteutusta varten

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti vuokrata 1 709 m² suuruisen toimitilan osoitteessa Vuosaarentie 7 kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön. Toimitila vuokrataan tilapäisesti Vuosaari21-hankkeen taideprojektin toteutusta varten ajalle 23.9. – 3.11.2021.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurialan keskeisten operaattorien kanssa pyrkinyt edistämään kaupungin omistamien, tyhjiksi jääneiden tilojen käyttöä ennen niiden purkamista tai myymistä. Vuosaaren lukion muutti pois vanhoista toimitiloistaan kesällä 2021, mutta osa lukion tiloista on edelleen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä, mikä on viivästyttänyt rakennuksen tyhjentymistä kokonaan. Yhteistyöstä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa on sovittu ja tilanne mahdollistaa rakennuksen osan tilapäiskäytön taidetoimintaan.

Vuokrattavan tilan vuokrasopimus alkaa 23.9.2021 ja se on voimassa 3.11.2021 asti. Tilasta perittävä kokonaisvuokra on 11 108,50 euroa. Vuokra perustuu kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja kaupunkiympäristön toimialan hallintokuluun. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa puolet kiinteistön käyttösähköstä kulutukseen perustuvan laskutuksen mukaan.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, § 4 tekemän päätöksen mukaisesti huonetilan tilapäisestä vuokralle ottamisesta päättää palvelukokonaisuuden johtaja, kun sopimuksen arvo on enintään 20 000 euroa.

Detta beslut publicerades 03.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Paiju Tyrväinen, päällikkö, alueelliset kulttuurikeskukset, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Tuuli Tokkola, johtaja, puhelin: 09 310 71359

tuuli.tokkola@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja