Valtuustoaloite, katujen nimeäminen Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan

HEL 2021-011576
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 178 §

Ledamoten Mari Rantanens motion om uppkallande av gator efter Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att på minnesplatsen placera en minnesplakett med namnen på de tolv riddarna av Mannerheimkorset som är födda i Helsingfors. (Mari Rantanen)

Behandling

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Daniel Sazonov föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att på minnesplatsen placera en minnesplakett med namnen på de tolv riddarna av Mannerheimkorset som är födda i Helsingfors.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Mukhtar Abib, Ted Apter, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Aino Tuominen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Blanka: 27
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Minna Lindgren, Petra Malin, Tuomas Nevanlinna, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren

Frånvarande: 6
Hilkka Ahde, Timo Harakka, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att på minnesplatsen placera en minnesplakett med namnen på de tolv riddarna av Mannerheimkorset som är födda i Helsingfors.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuominen, Aino Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 21 0 0 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 9 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 9 0 7 2
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 3 0 6 3
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 1 0 10 0
Ej fullmäktigegrupp 0 0 2 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Mari Rantanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att gator i olika stadsdelar i Helsingfors uppkallas efter riddare av Mannerheimkorsets som är födda i Helsingfors. Mannerheimkorset är ett hederstecken som oberoende av militärgrad kunde ges som belöning åt personer som genom mod i strid uppnått stora resultat eller genom att förtjänstfullt ha lett krigsmanövrer. Mannerheimkorset i två klasser grundades efter vinterkrigets slut 1940 till Frihetskorsets orden. Om dem som tilldelas orden används benämningen Mannerheimkorsets riddare. Medaljen är på grund av sin sällsynthet och de specialförtjänster den fordrar Finlands högst uppskattade hederstecken. Tolv riddare av Mannerheimkorset har fötts i Helsingfors.

Namnkommittén och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden om motionen.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att två motsvarande motioner har väckts tidigare och att namnkommittén redan under en längre tid har haft som mål att uppmärksamma Mannerheimkorsets riddare på något lämpligt sätt i namnbeståndet. Av stadens namnbestånd uppmärksammar dock bara ungefär åtta procent någon enskild persons minne. Därför har det visat sig omöjligt att uppmärksamma alla tolv riddare jämlikt i de olika stadsdelarna. I stället för ett planenamn kunde en minnesplakett på väggen av en riddares långvariga bostadshus eller födelsehem, ett minnesträd eller en minnesbänk i närheten vara ett lämpligt sätt att uppmärksamma minnet av Mannerheimkorsets riddare, påminna de nuvarande stadsborna om dem och göra dem till en levande del av stadsbilden i Helsingfors.

Dessutom utreder namnkommittén i samarbete med/tillsammans med detaljplanläggningstjänsten och stadsrums- och landskapsplaneringstjänsten om det finns en plats där alla Mannerheimkorsets riddare som är födda i Helsingfors kan uppmärksammas gemensamt. Enligt den preliminära planeringen kunde minnesmärket placeras i närheten av Mannerheimvägen i stadsdelarna Mejlans, Brunakärr eller Dal. Organen bereder tillsammans ett förslag som föreläggs namnkommittén under våren 2022. Efter det går ärendet vidare till detaljplaneläggningstjänsten.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom åtta månader.

Stäng

Stadsfullmäktige 01.06.2022 § 165

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet på förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 373

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.05.2022 Pöydälle

10.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 99

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Asiassa kuultu nimistötoimikunta toteaa valtuustoaloitteesta antamassaan lausunnossa 8.12.2021, että nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja että nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä. Helsingin nimistö on vakiintunut pitkän ajan kuluessa, ja uusia paikkoja tulee nimettäväksi vuosittain rajallinen määrä. Helsingin kaikista kaavanimistä noin kahdeksan prosenttia on jonkin henkilön muistoksi annettuja niin sanottuja muistonimiä.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että yksittäisten Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavien muistonimien sijasta nimistötoimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä kohdetta, jossa voitaisiin paikan virallisen nimeämisen kautta muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. Nimeämisesitys on tarkoitus tuoda nimistötoimikunnan käsittelyyn kevään 2022 aikana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoituspalveluun, jossa paikan nimeämisen valmistelu jatkuu.

Aikaisemmat valtuusto- ja muut aloitteet

Mannerheim-ristin ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä on ehdotettu jo aiemmin; viimeksi 4.6.2014 valtuutettu Risto Rautavan ym. tekemässä valtuustoaloitteessa, ja sitä ennen Helsingfors svenska krigsveteraner rf:n tekemässä aloitteessa syksyllä 2007. Sijainniltaan, merkitykseltään ja kaupunkikuvalliselta toteutukseltaan arvokasta, aiemmin nimeämätöntä paikkaa ei ole toistaiseksi tullut nimettäväksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Nimistötoimikunta 08.12.2021 § 93

Nimistötoimikunta antoi kaupunkiympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon:

Nimistötoimikunta keskusteli Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee katujen nimeämistä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan. Kiitämme aloitteesta ja mielenkiinnosta Helsingin nimistöä kohtaan.

Mannerheim-ristin ritareiden muiston kunnioittaminen Helsingin nimistössä on nimistötoimikunnalle tuttu toive ja haaste. Mannerheim-ristin ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä on toivottu jo aiemmin; viimeksi vuonna 2014 valtuutettu Risto Rautavan ym. tekemässä valtuustoaloitteessa ja sitä ennen vuonna 2007 Helsingfors svenska krigsveteraner rf:n aloitteessa. Nimistötoimikunta on antanut näistä aloitteista lausuntonsa 10.9.2014 (§ 67) ja 17.10.2007 (§ 92). Toistaiseksi Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavaa ja arvokkuudeltaan sopivaa, aiemmin nimeämätöntä paikkaa ei ole tullut nimettäväksi, mutta toive ja pyrkimys tavoitteen saavuttamiseksi on ollut kaiken aikaa tiedossamme.

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä. Helsingin nimistö on vakiintunut pitkän ajan kuluessa, ja uusia paikkoja tulee nimettäväksi vuosittain rajallinen määrä. Helsingin kaikista kaavanimistä noin kahdeksan prosenttia on jonkin henkilön muistoksi annettuja niin sanottuja muistonimiä.

Suomen pääkaupungissa ei ole mahdollista huomioida kaavanimistön keinoin kaikkia siellä eri aikoina ja monin eri tavoin ansioituneita ihmisiä. Emme pidä mahdollisena, että kutakin Helsingissä syntynyttä Mannerheim-ristin ritaria kunnioitettaisiin yksittäisellä asemakaavaan merkityllä muistonimellä – etenkään niin, että nämä eri puolilla kaupunkia sijaitsevat ennestään nimeämättömät paikat tulisivat nimettäväksi yhtä aikaa ja olisivat sijainniltaan, merkitykseltään ja kaupunkikuvalliselta toteutukseltaan yhtä arvokkaita. Kaavanimeä kevyemmin toteuttavissa oleva muistopenkki, muistopuu tai vaikkapa muistolaatta pitkäaikaisen asuintalon tai syntymäkodin seinässä voisi tuoda Mannerheim-ristin ritareiden muistoa nykykaupunkilaisten tietoisuuteen ja osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa.

Yksittäisten henkilöiden muistoa kantavien kaavanimien sijasta nimistötoimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä paikkaa, jossa voitaisiin muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. Yhteistyössä valmisteltava esitys tuodaan nimistötoimikunnan käsittelyyn kevään 2022 aikana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoituspalveluun.

10.11.2021 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.06.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi