Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat-palvelu, vuokrauksen tuki, tiimipäällikkö, työavain KYMP-02-73-21

HEL 2021-011888
Ärendet har nyare handläggningar
§ 35

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun vuokrauksen tuen tiimipäällikönviran täyttämättä jättäminen ja viran hakumenettelyn uusiminen

Lokalchef

Päätös

Tilapäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2
momentin nojalla jättää toistaiseksi täyttämättä vuokrauksen tuen tiimipäällikön viran (043411).

Samalla tilapäällikkö päätti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi
syksyllä 2022 laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Detta beslut publicerades 14.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sari Hilden , tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315

sari.hilden@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Hilden
tilapäällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, KYMP-02-73-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.