Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Arkkitehtuurikilpailu, Päiväkoti Taka-Töölö, uudisrakennus

HEL 2021-012761
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Päiväkoti Päiväpirtin ja Topeliuksen ” Päiväkoti Taka-Töölössä” yleisen arkkitehtuurikilpailun kulkua koskevasta päivityksestä päättäminen

Enhetschef

Päätös

Tilat -palvelun hankeyksikkö 1:n päällikkö päätti hyväksyä kilpailun kulun päivityksellä, jossa palkintolautakunta päätti kokouksessaan 17.6.2021 pyytää viideltä parhaaksi arvioimaltaan ehdotuksen tekijältä tarkennuksia suunnitelmiin hankintalain mukaisesti ja anonyymisti sekä maksaa näille jokaiselle ehdotuksen tekijälle verovapaan palkkion  
7 000 euroa (yhteensä 35 000 euroa, alv 0%).

Valitut ehdotukset ovat nimimerkit ”Poks”, ”Jean”, ”Lätsä”, ”Luotsi” ja ”Metsän varrella”.

Päätöksen perustelut

Tilat -palvelun hankeyksikkö 1:n päällikkö päätti päätöksessään 16.11.2021, § 11 järjestää Päiväkoti Päiväpirtin ja Topeliuksen ” Päiväkoti Taka-Töölössä” yleisen arkkitehtuurikilpailun ja sen julkistamistilaisuuden siten, että kilpailun kokonaiskustannukset ovat enintään  
225 000 euroa (alv 0%).

Hankinta järjestettiin yleisenä suunnittelukilpailuna, jossa ei rajoitettu osallistujamäärää. Kilpailuaika oli 1.2 - 28.4.2021. Kilpailuun hyväksyttiin 172 ehdotusta. Kilpailuehdotukset käsiteltiin anonyymisti. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SaFa) kanssa ja sääntöintä käytettiin SaFan kilpailusääntöjä 2008.

Palkintolautakunta päätti kokouksessaan 17.6.2021 pyytää viideltä parhaaksi arvioimaltaan ehdotuksen tekijältä tarkennuksia suunnitelmiin hankintalain mukaisesti ja anonyymisti sekä maksaa näille jokaisella ehdotuksen tekijälle verovapaan palkkion 7 000 euroa (yhteensä 35 000 euroa, alv 0%).

Edellä mainittu palkkiosumma (35 000 euroa) sisältyy kilpailussa maksettavaan kokonaispalkkio- ja palkintosummaan, joille on myönnetty verovapaus (120 000 euroa).

Detta beslut publicerades 30.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pia Sopanen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21928

pia.sopanen@hel.fi

Beslutsfattare

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö