Pyöräilykauden 2021 yhteenveto, HKL

HEL 2021-013304
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 202 §

Pyöräilykauden 2021 yhteenveto

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkipyöräkausi 2021 sujui pandemia-aikana pääosin suunnitelmien mukaan. Pyöräasemaverkosto laajeni 105 uudella asemalla touko-kesäkuun aikana ja kattaa nyt koko Helsingin Kehä III:lle asti, lukuun ottamatta Östersundomia ja Ala-Tikkurilaa. Laajennus toteutettiin sujuvasti ja asemat ovat löytäneet käyttäjänsä. Palveluun koko kaudeksi rekisteröityneiden asiakkaiden määrä oli edellisen vuoden tasolla, mutta tehtyjen matkojen määrä oli noin kymmenesosan pienempi, vaikka osa niistä tehtiin nyt uudella laajennusalueella. Uusien liikkumistarpeiden ja rajoitusten vaikutus on selvä, mutta käyttömäärä on silti muuhun joukkoliikenteeseen verrattuna laskenut vähemmän. Käyttäjät kertovat merkittävimmäksi muutokseksi liikkumistarpeen vähenemisen. Palvelun asiakastyytyväisyys jatkaa hyvällä tasolla: asiakaskyselyssä suositteluluku nousi ja kokonaisarvosana pysyi edellisen vuoden tasolla.

Polkupyörien liityntäpysäköinnissä on toteutettu vuoden 2021 aikana neljä suurempaa kohdetta (Puotila, Rastila, Mellunmäki ja Pukinmäki). Osa töistä jatkuu vielä vuoden 2022 puolelle ja valmistuu helmikuussa. Nämä kohteet valittiin investointien ohjelmoinnissa toteutettavaksi nyt liityntäpysäköinnin kehittämisen kiireellisyyden ja kohteisiin vaikuttavien muiden työmaiden takia. Seuraaville kolmelle vuodelle on suunniteltu lisää vastaavia kohteita niin, että nykyiset liityntäpysäköintikohteet saadaan päivitettyä laadukkaiksi ja kapasiteettia lisättyä käytettävissä olevan tilan mukaan. Näiden toteuttamisen jälkeen liityntäpysäköinnin suunnittelua jatketaan kasvavien pyöräilymäärien palvelemiseksi, jotta hyvä joukkoliikenteen saavutettavuus voidaan taata.

Pyöräkeskus palveli edellisten kausien tapaan, mutta uudella sijainnilla Baanan länsipäässä. Pyöräkeskuksen avaaminen viivästyi uuteen sijaintiin liittyvien järjestelyiden vuoksi, mutta valittu paikka on todettu hyvin toimivaksi ja suosituksi. Seuraavalla kaudella toimintaa pyritään kehittämään entistä näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi. Pyöräkeskus oli auki marraskuun loppuun asti.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Mer information fås av

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi