Hankinta, optio, Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja säätiöiden vuosien 2022-2023 tilintarkastuspalvelut

HEL 2021-013732
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 112 §

Suunnitelma Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä sekä tilikausien 2022-2023 option käyttäminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

1
hyväksyä tarkastusjohtajan tämän asian perusteluosassa esittämän suunnitelman Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä.

2
hyväksyä tarkastuslautakunnan päätökseen 10.12.2019 § 89 perustuen option liitteessä 1 lueteltujen yhteisöjen tilikausien 2022-2023 tilintarkastuksen järjestämisestä seuraavasti: A ryhmässä BDO Oy:n tarjouksen, B ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen, C ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen, D ryhmässä Tilintarkastusrengas Oy:n tarjouksen, E ryhmässä Tilintarkastusrengas Oy:n tarjouksen, F ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen ja G ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti nimetä liitteessä 1 lueteltujen yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastaja- ja varatilintarkastajaehdokkaiksi mainitun tilintarkastusyhteisön ja sen palveluksessa olevat nimetyt tilintarkastajat.

Hankintaan sisältyvän optiokauden arvo on noin 298 000 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan yhteensovittamistehtävä

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n 9 kohdan mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tytäryhteisöjen tilintarkastaja voi olla eri kuin kaupungin tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan hankintapäätös 10.12.2019 ja optiokauden käyttäminen

Tarkastuslautakunta päätti kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilikausien 2020-2021 ja optiona tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluiden hankinnasta 10.12.2019 § 89. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä ja se toteutettiin avoimella menettelyllä. Tarkastuslautakunta toimi hankinnassa Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden yhteishankintayksikkönä ja teki niiden puolesta tilintarkastuspalveluja koskevan puitesopimuksen. Hankintapäätöksen mukaan option käyttämisestä tilikausille 2022-2023 päätetään erikseen.

Alkuperäisen hankintapäätöksen mukaisissa yhteisöryhmien kokoonpanoissa on tapahtunut joitakin muutoksia esimerkiksi uusien yhtiöiden tai säätiöiden perustamisen, fuusioitumisen, purkautumisen tai myymisen ja ostamisen takia. Muutokset on kerrottu myöhemmin kunkin yhteisöryhmän yhteydessä.

Alkuperäiseen hankintapäätökseen perustuen tarkastuslautakunnan on mahdollista käyttää optiota tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluihin kilpailutettujen ryhmien A-G (liite 1) osalta seuraavasti:

Ryhmä A: Liiketoiminnan konserniyhtiöt

Tarkastuslautakunta päätti 10.12.2019 § 89 hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman BDO Oy:n tarjouksen ryhmään A kuuluvien yhteisöjen tilikausien 2020-2021 ja optiona tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluista arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 120 000 euroa.

Ryhmästä A ovat edellä mainituista syistä jääneet pois Helsingin Leijona Oy, Helsinki Marketing Oy Ltd ja Helsinki Region Marketing Oy. Muilta osin ryhmän kokoonpano säilyy ennallaan.

Ryhmään A kuuluvien yhteisöjen osalta on mahdollisuus käyttää optiota tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluissa. Optiokauden arvonlisäveroton arvo ryhmässä on 54 000 euroa, kun muutokset ryhmän kokoonpanossa on huomioitu.

Ryhmä B: Helsingin kaupungin asunnot Oy ja tämän alikonserni

Tarkastuslautakunta päätti 10.12.2019 § 89 hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman KPMG Oy Ab:n tarjouksen ryhmään B kuuluvien yhteisöjen tilikausien 2020-2021 ja optiona tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluista arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 73 160 euroa.

Ryhmästä B ovat edellä mainituista syistä jääneet pois Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II. Muilta osin ryhmän kokoonpano säilyy ennallaan.

Ryhmään B kuuluvien yhteisöjen osalta on mahdollisuus käyttää optiota tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluissa. Optiokauden arvonlisäveroton arvo ryhmässä on 34 220 euroa, kun muutokset ryhmän kokoonpanossa on huomioitu.

Ryhmä C: Kiinteistö- ja tilayhtiöt

Tarkastuslautakunta päätti 10.12.2019 § 89 hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman KPMG Oy Ab:n tarjouksen ryhmään C kuuluvien yhteisöjen tilikausien 2020-2021 ja optiona tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluista arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 129 800 euroa.

Ryhmän kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia.

Ryhmään C kuuluvien yhteisöjen osalta on mahdollisuus käyttää optiota tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluissa. Optiokauden arvonlisäveroton arvo ryhmässä on 64 900 euroa.

Ryhmä D: Asumiseen liittyvät yhtiöt, eräät pysäköintiyhtiöt sekä asuntotuotantopalvelun perustamat asunto-osakeyhtiöt

Tarkastuslautakunta päätti 10.12.2019 § 89 hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman Tilintarkastusrengas Oy:n tarjouksen ryhmään D kuuluvien yhteisöjen tilikausien 2020-2021 ja optiona tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluista arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 48 382 euroa.

Ryhmästä D on edellä mainituista syistä jäänyt pois Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasunnot. Muilta osin ryhmän kokoonpano säilyy ennallaan.

Ryhmään D kuuluvien yhteisöjen osalta on mahdollisuus käyttää optiota tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluissa. Optiokauden arvonlisäveroton arvo ryhmässä on 21 750 euroa, kun muutokset ryhmän kokoonpanossa on huomioitu.

Ryhmä E: Kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhtiöt ja säätiöt

Tarkastuslautakunta päätti 10.12.2019 § 89 hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman Tilintarkastusrengas Oy:n tarjouksen ryhmään E kuuluvien yhteisöjen tilikausien 2020-2021 ja optiona tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluista arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 69 436 euroa.

Ryhmän kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia.

Ryhmään E kuuluvien yhteisöjen osalta on mahdollisuus käyttää optiota tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluissa. Optiokauden arvonlisäveroton arvo ryhmässä on 35 056 euroa.

Ryhmä F: Helen Oy ja tämän alikonserni

Tarkastuslautakunta päätti 10.12.2019 § 89 hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman KPMG Oy Ab:n tarjouksen ryhmään F kuuluvien yhteisöjen tilikausien 2020-2021 ja optiona tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluista arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 126 880 euroa.

Ryhmästä F on edellä mainituista syistä jäänyt pois Suomen Energia-Urakointi Oy. Muilta osin ryhmän kokoonpano säilyy ennallaan.

Ryhmään F kuuluvien yhteisöjen osalta on mahdollisuus käyttää optiota tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluissa. Optiokauden arvonlisäveroton arvo ryhmässä on 62 400 euroa, kun muutokset ryhmän kokoonpanossa on huomioitu.

Ryhmä G: Helsingin Satama Oy ja tämän alikonserni

Tarkastuslautakunta päätti 10.12.2019 § 89 hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman KPMG Oy Ab:n tarjouksen ryhmään G kuuluvien yhteisöjen tilikausien 2020-2021 ja optiona tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluista arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 52 000 euroa.

Ryhmän kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia.

Ryhmään G kuuluvien yhteisöjen osalta on mahdollisuus käyttää optiota tilikausien 2022-2023 tilintarkastuspalveluissa. Optiokauden arvonlisäveroton arvo ryhmässä on 26 000 euroa.

Stäng

Detta beslut publicerades 10.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi